Christmas Campaign: Financial Insights
fartuszniak leszek
Ksiądz Natanek:
Człowiek został wywyższony do miana syna Bożego, odtąd jako moje dzieci możecie wspinać się po drabinie miłości na szczyt Nieba, gdzie Bóg zasiada na swoim Tronie.
Oto Bóg podaje nam stopnie tej drabiny to:
- Pokora
- Posłuszeństwo
- Umartwienie
- Pobożność
- Ofiarność
- Sprawiedliwość
- Wierność
- Cierpliwość
- Czystość

Którego ze stopni nie osiągniecie tej drabiny ku Niebu, …
More
Ksiądz Natanek:
Człowiek został wywyższony do miana syna Bożego, odtąd jako moje dzieci możecie wspinać się po drabinie miłości na szczyt Nieba, gdzie Bóg zasiada na swoim Tronie.
Oto Bóg podaje nam stopnie tej drabiny to:
- Pokora
- Posłuszeństwo
- Umartwienie
- Pobożność
- Ofiarność
- Sprawiedliwość
- Wierność
- Cierpliwość
- Czystość

Którego ze stopni nie osiągniecie tej drabiny ku Niebu, po śmierci do Nieba nie wejdziecie.