Kardynał Müller: Ludzkość zmierza ku masowemu samobójstwu

Istnieje wielkie zagrożenie, które może doprowadzić do "zbiorowego samobójstwa" ludzkości, powiedział Kardynał Müller 30 września podczas Światowego Kongresu Rodzin w Meksyku.

"Chrześcijaństwo promuje cywilizację życia i odrzuca kulturę antropologicznego nihilizmu, która nieuchronnie prowadzi do masowego samobójstwa ludzkości", powiedział Müller, dodając "Ateizm to nihilizm, a jego owocem jest śmierć".

Kardynał podkreśla, że ideologia gender wprowadza sztuczny podział pomiędzy płcią biologiczną a domniemaną i fałszywie prezentuje go poprzez "pryzmat socjologiczno-kulturowy".

"Poza biologicznie potwierdzonym faktem, że zmiana płci jest niemożliwa, fikcja wolnego wyboru co do płci jest zaprzeczeniem woli Bożej odnośnie do własnej osoby". Człowiek istnieje wyłącznie jako wyrażenie jednej z dwóch form natury fizycznej - jako mężczyzna bądź kobieta, Müller wyjaśnia to, co oczywiste.

Grafika: Gerhard Ludwig Müller © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsRgxpiuvgxm

Elżbieta Dąbrowska
Informacja, która mnie bardzo zbulwersowała, i nie tylko:
"Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisuje prawo zezwalające na przekształcanie ludzkich ciał w ziemię ogrodową"-Prawo nie zabrania sprzedaży takiej „gleby” ani jej wykorzystania do uprawy żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi " - ze strony: California Gov. Gavin Newsom signs law allowing human bodies to be turned into garden …More
Informacja, która mnie bardzo zbulwersowała, i nie tylko:

"Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisuje prawo zezwalające na przekształcanie ludzkich ciał w ziemię ogrodową"-Prawo nie zabrania sprzedaży takiej „gleby” ani jej wykorzystania do uprawy żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi " - ze strony: California Gov. Gavin Newsom signs law allowing human bodies to be turned into garden soil - LifeSite
V.R.S.
"
Ludzkość zmierza ku masowemu samobójstwu"
---
Nic nowego. Pisał o tym G.K. Chesterton równe 100 lat temu (przypadkowo akurat dziś wpadłem na ten tekst:
G. K. Chesterton – Powrót Christianitatis
jeszcze zanim soborowi rewolucjoniści postanowili otworzyć Kościół na świat zmierzający do zbiorowego samobójstwa (samozagłady).
sługa Boży
Brakuje temu nagłówkowi precyzji.
Powinno wybrzmieć to tak:
"Ludzkość prowadzona jest na skraj przepaści - i nie jest to samobójstwo, ale globalne ludobójstwo przeprowadzane rękami sług diabła"
Ludzie są zepsuci - i są psuci programowo - nie są bez winy, ale nieustannie są ogłupiani i popadają w coraz to większe zepsucie...
Kardynale Muller... Posoborowa sekta gra w NWO może nie pierwsze skrzypce …More
Brakuje temu nagłówkowi precyzji.
Powinno wybrzmieć to tak:
"Ludzkość prowadzona jest na skraj przepaści - i nie jest to samobójstwo, ale globalne ludobójstwo przeprowadzane rękami sług diabła"
Ludzie są zepsuci - i są psuci programowo - nie są bez winy, ale nieustannie są ogłupiani i popadają w coraz to większe zepsucie...
Kardynale Muller... Posoborowa sekta gra w NWO może nie pierwsze skrzypce... ale nie ustępuje czołówce...
Propaguje wspomniane ludobójstwo i nawołuje by się poddawać mu bezrefleksyjnie - np. "w imię miłości bliźniego" - jak to ujął wilk "Polak"
Ap 18/4 ! ! !
Michał Kowalczyk
Ma rację