Marieta Ria
1.3K
Božie úmysly, ktorými nás Boh vedie k spáse, nikto nepozná. Či už sa uskutočňujú akýmkoľvek spôsobom, vždy je to pre naše dobro, bez ohľadu na to, že sme smutní, alebo máme pocit, že nás Boh opustil.More
Božie úmysly, ktorými nás Boh vedie k spáse, nikto nepozná. Či už sa uskutočňujú akýmkoľvek spôsobom, vždy je to pre naše dobro, bez ohľadu na to, že sme smutní, alebo máme pocit, že nás Boh opustil.

Otec Josef Hesychasta (mních z hory Athos)