Samson1
apredsasatoci
Tento tu len škodiť, škodiť a škodiť.
apredsasatoci
Jeden za 18. Druhý bez 2 za 20.
apredsasatoci
Neberiem ti tvojho pastiera. Mne ho však nestrkaj!
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Má skutky ako Iljič.