Clicks1.2K
Varovanie
9

ČLOVĚK BUDE ZKOUŠEN AŽ K VYČERPÁNÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní Boží lidé:
Jste děti Boha Otce, jste Jím velmi milováni.
Boží Slovo je neomylné, proto lidé pokračují na své cestě ve směru, který ukazuje každé Slovo, jež vyšlo z Božích úst. [Ž 19, 9; 2Petr 1, 20-21].
Jste lidé, kteří jdou uprostřed strastí tohoto času, k nimž bylo lidstvo přivedeno. Proměna, v níž žijete, nebyla nikdy zamýšlena člověkem tohoto věku.
Naše Královna a Matka předjímala, že velcí nepřátelé Boha budou pociťováni v celém lidstvu, ale tato generace jí nevěřila. Tolik lidí, kteří v minulosti byli věřící a nyní opustili víru, jsou částí katastrofálního stavu lidstva, které bylo tak často vyzýváno k obrácení a neposlechlo, jako neposlechli v Sodomě a Gomoře [Gen 19].
Přišel jsem znovu, abych žádal o OBRÁCENÍ zatvrzelá srdce, která nezměkla.
Přišel jsem před tato srdce z kamene, která nepřipustí, že Slovo, přicházející shora, se jich dotýká, aby je zcitlivěla.
Slovo OBĚŤ bylo odstraněno a nahrazeno slovem LHOSTEJNOST, slovo, jež rezonuje v lidských stvořeních, která se přizpůsobila tomu, co si přeje většina, aniž by analyzovala následky pro duše, které pohrdají Boží vůlí.
Vůně svatosti byla v chrámech ztracena, i velebnost posvátného a úcta k svatosti, stejně jako jsou ztraceni někteří zasvěcení našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, když se stali světskými a odevzdali se marnivé slávě.
Lidé trestají sami sebe tím, že nad sebou vynášejí soud, přitahují vážné a velké pohromy, následek pohrdání k našemu a vašemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, skutečně a opravdově přítomnému v nejsvětější oltářní svátosti.
Boží Slovo v Písmu svatém je znesvěceno, Přikázání Božího Zákona jsou snadno zapomenuta a pozměněna s velkou lehkostí, a výsledkem je: UTRPENÍ LIDSTVA.
Milovaní Jediného a Trojjediného Boha, Boží Dům je znesvěcen, a to nepřestává. Věrné Boží děti už nevědí kam jít. Boží lidé se nacházejí v dlouhé noci v Getsemanské zahradě se svým Pánem a Králem Ježíšem Kristem, ustaraní, zranění a hladoví. Vědí, že jdou k těžšímu a bouřlivějšímu času, kdy rozdělené Mystické Tělo Krista se bude střetávat a rozkol získá půdu.
Boží lidé, virus, který drží lidstvo v napětí, je začátkem VELKÉ ZKOUŠKY, která postihne celé lidstvo, jež je odstranění pocitu hanby této generace. Litujete ty, kdo trpí kvůli obětem této virové nemoci, ale nestaráte se o nevinné, kteří jsou stále obětováni potratem.
Tento virus není jen další virus, není to psychická porucha, tento virus vede k smrti člověka ve větším počtu, než vám bylo řečeno, protože byl přidán jako další prostředek, který ďábel používá, aby ničil a dezinformoval lidstvo.
V několika dnech byly vybudovány velké nemocnice, ale pro jiné účely, než se původně myslelo. Brzy budou použity, neboť virus cestuje kolem světa a překvapuje svět. Lidstvo bude trpět hladem, vyčerpané národy padnou v boji.
Otcův Dům vám již oznámil jeden z cílů světového řádu: Omezit světovou populaci a vy, vy jste to nechali bez povšimnutí.
Další virus přichází a bude devastovat lidstvo bez rozdílu. Proto nezapomeňte, že musíte být připraveni, aniž byste opovrhovali tím, co vás přivádí k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu: POUŽIJTE SVÁTOSTI!
Důvěřujte naší Královně a Matce, modlete se svými činy, abyste mohli být svědky mateřské lásky, modlete se svatý růženec a modlete se svými díly a svým jednáním.
Zlo se projevuje ve světě, neberte na lehkou váhu toto volání, které vám přináším, je to NALÉHAVÉ VOLÁNÍ, legie démonů si podmaňují ty, kdo je přijímají, a tím se zříkají Boha.
Chvíle, které mají přijít, způsobí velké utrpení lidstva, víc pro ty, kdo opovrhli vírou. Varuji vás před bičem ďábla na lidstvo.
Modlete se, Boží děti, modlete se. Země se bude silně třást.

Modlete se, Boží děti, modlete se. Násilí člověka se zintenzivní.
Boží děti, od úsvitu musíte uctívat Boha Jednoho a Trojjediného v jednotě s andělskými hierarchiemi.
Člověk bude zkoušen až k vyčerpání, zatímco bytostem víry bude pomáháno uprostřed soužení, v tomto období před Velkým Varováním. Bůh dovoluje, aby jeho odhalení byla naplněna způsobem, který člověk neočekává, ani nedokáže předvídat, jako tomu bylo nedávno v církvi.
Pokud jde o vás, nebojte se, udržujte svou jistotu, že jste Božími dětmi, dětmi naší Královny a Matky, dětmi Boží Lásky.
Nebojte se pravdy, kterou vám přináším z nebe, abyste si uvědomili Boží věrnost vůči jeho lidu. Nemějte strach, jste zpraveni už předem. Zůstaňte věrní Bohu a jeho Přikázáním a zbytek vám bude přidán navíc.
Buďte opravdovými dětmi Boha.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael
Sv.Prokop
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však …More
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. (1. Janův 4, 1-6)
Dudko
Zase tie cirkevne neschválené posolstvá... Vizionár ktorého nazývajú nástroj (dobre by sa hodilo aj médium), si starosti s odobrením posolstiev zrejme nerobí. Nech mu je Pán milostivý.
Peter(skala)
Zase ten istý mudrlant :) niekomu by sa nepačili ani schvalene posolstva, pripomina mi to zakonikov, ked sa pýtali Ježiša, že kto mu dosvedčí jeho nové učenie (posolstva)
Dudko
Ja hovorím v mene RKC, to nie je moja múdrosť. Ak chceš byť dokonale poslušný, nevšímaj si nepotvrdené posolstvá a zjavenia, a nepohŕdaj tými, ktorí ti iba tlmočia cirkevné postoje.
Peter(skala)
ja hovorím v mene RKC 🤭 🤭 🤭
to mi pripadá ako u hovorcu KBS, ktorý lepšie povedané hovorí sám za seba, lebo to čo vypráva su len častokrat len jeho nazory alebo výcuci z rôznych nauk, ale akosi nechce priznať, že oficialne stanoviska KBS o tom nehovoria nič.

Takže ak chceš hovoriť v mene RKC odporučam najprv zistiť, čo v skutočnosti RKC učí oficiálne a možno by pomohla aj oficialne funkcia …More
ja hovorím v mene RKC 🤭 🤭 🤭
to mi pripadá ako u hovorcu KBS, ktorý lepšie povedané hovorí sám za seba, lebo to čo vypráva su len častokrat len jeho nazory alebo výcuci z rôznych nauk, ale akosi nechce priznať, že oficialne stanoviska KBS o tom nehovoria nič.

Takže ak chceš hovoriť v mene RKC odporučam najprv zistiť, čo v skutočnosti RKC učí oficiálne a možno by pomohla aj oficialne funkcia hovorcu 🥱 ale nezaručujem

Tomáš tak, ako sa do hory volá tak sa z hory ozýva
alebo Bib,lické: nerobte druhým to, čo by ste nechceli aby robili vám

a da sa to povedať aj ináč: ak nebudeš rypať do Božích zjaveniach, tak nebud do teba rýpať ....
apredsasatoci
Nestačí byť dokonale poslusny. Treba sa pýtať: Poslušný komu?
apredsasatoci
Boli sme svedkami nezakonneho vpádu USA do perzského zálivu. Co sme urobili, mohli urobiť? Nič! Nič sme ani urobiť nemohli. IBA jedno! Mohlo nám to byť aspoň ľúto. Nebolo nám ľúto nič.Potom prislo humanitárne bombardovanie v Srbsku, arabská jar, Lybia, Sýria, Ukrajina... A čo my? NIC! Absolútne vakum! Nečudujme sa teda, že sme si vykrmili svoje srdcia na deň zakalacky. Takto podobne to funguje …More
Boli sme svedkami nezakonneho vpádu USA do perzského zálivu. Co sme urobili, mohli urobiť? Nič! Nič sme ani urobiť nemohli. IBA jedno! Mohlo nám to byť aspoň ľúto. Nebolo nám ľúto nič.Potom prislo humanitárne bombardovanie v Srbsku, arabská jar, Lybia, Sýria, Ukrajina... A čo my? NIC! Absolútne vakum! Nečudujme sa teda, že sme si vykrmili svoje srdcia na deň zakalacky. Takto podobne to funguje aj v medziľudských vzťahoch.
Presne takto trpezlivo potichučky, pomaličky sme skúšaní Bohom. Čo my ludia vlastne potom ešte chceme?! 🤔
Peter(skala)
Ľudia trestajú sami seba tým, že nad sebou vynášajú súd, priťahujú vážne a velké pohromy - následok pohrdania nášho a vášho Kráľa a Pána Ježiša Krista - skutočne a pravdivo prítomného v najsvätejšej oltárnej Sviatosti.