05:10

Kto seje vietor - postup LGBTI na slovenskej scéne

Ďaľší príspevok ku nášmu trestnému oznámeniu.
zaba
Zvířata mají duši, ale nikoli nesmrtelnou, ale smrtelnou, tedy končící s se zánikem jejich fyzického těla.
Coburg
Prosím vás, administrátori Glorie TV prečo nevypnete tieto bludy, čo sem dáva zchnks? To nemáte čas pozerať, čo sa tu prezentuje? Najprv okultná TV "Cesty k sobě", teraz reinkarnácia? Zasiahnite konečne!!!
Michal Maria
To treba napísať pod video: +viac a pod ním je nahlásiť...
Dana22
Vyjadrím sa k reinkarnácii.
To nie sú "cesty duše",ani žiadne zakázané témy.
Je to nezmysel.

BOH,Stvoriteľ,stvoril bytosti čisto duchovné-anjeli,čisto materiálne-bez duše-zvieratá,vtáctvo,živočíchy.
Len človek,koruna tvorstva,má telo aj dušu.
Človek jediný dostal slobodu.
Zvieratá a rastliny poslúchajú Pána podľa zákonov a inštinktov,ktoré im ON daroval.

Človek si môže vybrať.

Spolu so slobodo…More
Vyjadrím sa k reinkarnácii.
To nie sú "cesty duše",ani žiadne zakázané témy.
Je to nezmysel.

BOH,Stvoriteľ,stvoril bytosti čisto duchovné-anjeli,čisto materiálne-bez duše-zvieratá,vtáctvo,živočíchy.
Len človek,koruna tvorstva,má telo aj dušu.
Človek jediný dostal slobodu.
Zvieratá a rastliny poslúchajú Pána podľa zákonov a inštinktov,ktoré im ON daroval.

Človek si môže vybrať.

Spolu so slobodou však ide aj zodpovednosť človeka za svoje činy.
Aby človek nepoblúdil,dostal usmernenia v podobe Božích zákonov.

Za skutky,ktoré človek počas svojho života vykonal,alebo mal vykonať a nevykonal,nesie zodpovednosť.
Duša človeka podľa toho,ako človek žil,príde po smrti do neba,do očistca,alebo do pekla.

Človek nežije na skúšku.
Jeho život sa nedá zopakovať v inej bytosti.
To by bolo popretím Božieho súdu po smrti.
Sv.Prokop
Je mi zle ...