tommy1
71.4K
Iza84
Już gorszego przedstawiciela Polski do Parlamentu nie mogli wybrać.
Kunegunda
Ten to niech lepiej zamknie tą swoją twarz!! , A swoją drogą to do jakiego poziomu trzeba zjeść aby wybrać takiego człowieka na reprezentanta czegokolwiek ! FU !
Radek33
Fartuszniak system stalinowski nie propagował zboczeń uderzających w rodzinę,bo rodzina nie istniała,zgwałconą matka i jej dziecko jak nie umarło z głodu odesłano w bydlęcym wagonie na Sybir,a ojcu za "faszyzm"strzelono w łeb.Zastanówcie się ludzie na drugi raz jak coś piszecie,co próbujecie wybielić nawet w dobrej intencji,bo ręce opadają
fartuszniak leszek
W tym porównaniu nie chodzi o "wybielanie systemu stalinowskiego" ale o porównanie, warunków dla możliwości zbawienia duszy człowieka, która jest ważniejsza od śmiertelnego ciała. Zastanowiłem się na tym co napisałem, to się zgadza, że był terror w komunizmie dla ciała człowieka, ale jeszcze komunizm nie osiągnął aż takiej perfidii w niszczeniu ducha człowieka, co potrafi dzisiejszy liberalizm …More
W tym porównaniu nie chodzi o "wybielanie systemu stalinowskiego" ale o porównanie, warunków dla możliwości zbawienia duszy człowieka, która jest ważniejsza od śmiertelnego ciała. Zastanowiłem się na tym co napisałem, to się zgadza, że był terror w komunizmie dla ciała człowieka, ale jeszcze komunizm nie osiągnął aż takiej perfidii w niszczeniu ducha człowieka, co potrafi dzisiejszy liberalizm masoński. Przecież masoni wymyślili komunizm, by terrorem zniszczyć Wiarę Katolicką, to się w pełni nie udało, więc wymyślono liberalizm, w którym większość ludzi dobrowolnie wyrzeka się Boga i idzie na wieczne potępienie, co jest idealnym systemem z punktu widzenia diabła, bo idzie się dobrowolnie, bez ani jednego wystrzału.
A jeżeli dobrowolnie odrzuci się Prawa Boże, to jest zapewnione wieczne potępienie dla duszy tego człowieka.
Liberalno-masońsko-okultystyczna demokracja niby nie odbiera nam Boga, ale podstępnie pcha nas w ręce szatana przez propagowanie okultyzmu w mediach i przez niszczenie obyczajów, niszczenie rodziny przez promowanie zboczeń, pornografię, wychowanie bezstresowe, popieranie rozwodów, konkubinat, kariera bez rodziny, konsumpcjonizm.
W liberalizmie nie jest chronione życie, jak by się mogło wydawać, bo jest legalne zabijanie poczętych dzieci (aborcja) i zaczyna się legalizowanie zabijania ludzi ciężko chorych (eutanazja).
Słowa Jana Pawła II z 31 grudnia 1993 r. z kościoła św. Ignacego Loyoli w Rzymie:
Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy”.
---
Wraz z liberalizmem przyszła plaga narkomani, tego nie było w komunizmie.
Komunizm raczkował w walce z Bogiem, bo wywierał presję na wierzących, by nie chodzili do Kościoła, a liberalizm, to w pełni rozwinięty system do walki z Bogiem. Liberalizm nie tworzy męczenników za wiarę, bo w tym systemie większość ludzi dobrowolnie odchodzi od Katolickiej Wiary, bo ważniejsze jest to, by "dorobić się", nawet i w Niedzielę łamiąc przykazanie "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił."
Jeżeli chodzi o nasze dusze to wpadliśmy z deszczu pod rynnę.
Radek33
Oba systemy są prosto z piekła i proszę nie pisać że sowieci nie niszczyli ducha człowieka,bo nawet ten demoniczny libertynizm ,z którym płynie dziejsza Europa nie dokonał takiego barabarzyństwa i gwałtu na duszy jak stalinowska bezpieka.
fartuszniak leszek
Nic takiego nie powiedziałem że "sowieci nie niszczyli ducha człowieka"
Bolszewicy w Rosji burzyli cerkwie i kościoły. Na szczęście w Polsce tego nie było na masową skalę.
Ale to wszystko było pod przymusem, a te osoby które temu się sprzeciwiały i kiedy stawały się męczennikami za wiarę, to zbawili swoje dusze.
W liberalno-masońsko-okultystycznym systemie już nie ma męczenników za wiarę. Większ…More
Nic takiego nie powiedziałem że "sowieci nie niszczyli ducha człowieka"
Bolszewicy w Rosji burzyli cerkwie i kościoły. Na szczęście w Polsce tego nie było na masową skalę.
Ale to wszystko było pod przymusem, a te osoby które temu się sprzeciwiały i kiedy stawały się męczennikami za wiarę, to zbawili swoje dusze.
W liberalno-masońsko-okultystycznym systemie już nie ma męczenników za wiarę. Większość ludzi dobrowolnie odchodzi od Kościoła, a jak się w porę nie nawrócą to będą potępieni na wieczność. Na zachodzie Kościoły są masowo sprzedawane lub burzone i ta pogańska fala też powoli wchodzi do Polski.
fartuszniak leszek
Jest hańbą dla Polski, a szczególnie dla Katolików w Polsce, że mamy takiego posła, zdeklarowanego sodomitę.
To pokazuje że demokracja to system diabła, bo pozwala na głosowanie praw przeciwnych Przykazaniom Bożym.
W tej sprawie, to system stalinowski stał wyżej od liberalno-masońskiej demokracji, bo nie pozwalał na propagowanie zboczeń uderzających prosto w rodzinę, podstawową komórkę …More
Jest hańbą dla Polski, a szczególnie dla Katolików w Polsce, że mamy takiego posła, zdeklarowanego sodomitę.
To pokazuje że demokracja to system diabła, bo pozwala na głosowanie praw przeciwnych Przykazaniom Bożym.
W tej sprawie, to system stalinowski stał wyżej od liberalno-masońskiej demokracji, bo nie pozwalał na propagowanie zboczeń uderzających prosto w rodzinę, podstawową komórkę istnienia społeczności. System stalinowski walczył z Wiarą Katolicką, ale robił to przymusem, przez co tworzył męczenników za wiarę. Liberalizm masoński prowadzi dobrowolnie wielu ludzi na wieczne potępienie i sami z własnej woli głosują na posłów walczących z Prawami Bożymi zawartymi w Piśmie Świętym.
List do Rzymian 1:27
"Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie."

Św. Łukasza 18:7-8
,,A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie ? "


Św. Mateusza 3:1-3
,,W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .
Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki."

---
Jest porażający brak rozsądku tych ludzi jawnie walczących z prawem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Żaden człowiek na ziemi nie żyje wiecznie, wszyscy o tym wiedzą, a niewielu traktuje ten fakt poważnie w odniesieniu do własnej osoby - inni umierają, ale ja żyję, mnie to na razie nie dotyczy, mam czas.
Ale ten czas się skończy dla każdego bez wyjątku i co potem jak się w porę nie nawróciło ?

Św. Mateusza 13:41-43
,,Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha !
"