Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks964

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym (Mk 7, 14-23)

sters