Clicks243
Abp. Marcel Lefebvre - " ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ " na ziemi - OBROŃCA KRYSTALICZNIE CZYSTEJ NAUKI I EWANGELII KK-go ! ( Koniecznie obejrzeć do końca )More
Abp. Marcel Lefebvre - " ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ " na ziemi - OBROŃCA KRYSTALICZNIE CZYSTEJ NAUKI I EWANGELII KK-go !
( Koniecznie obejrzeć do końca )
Piotr2000
Wielki milosnik Boga w Trojcy swietej Jedynego, prawdziwej i zdrowej liturgii. Wielki obronca prawdziwej i zdrowej nauki Kosciola swietego.Przez Watykan, za papieza Piusa XII, wyznaczony na administratora misjii swietych w Afryce francuskojezycznej.
Augustyn z Hippony
Kilka dokumentów, o ktorych posoborowie nie chce pamiętać...:

Czy można uczęszczać na Msze św. do kaplic Bractwa św. Piusa X ?

"Czy mogę wypełnić mój niedzielny obowiązek uczestniczenia we Mszy św odprawianej przez księdza z FSSPX?" - Nasza odpowiedz brzmiała:

"1 ) W pewnym sensie precyzyjnym możecie uczestniczyć we Mszach św odprawianych przez FSSPX wypełniając w ten sposób wasz niedzielny…More
Kilka dokumentów, o ktorych posoborowie nie chce pamiętać...:

Czy można uczęszczać na Msze św. do kaplic Bractwa św. Piusa X ?

"Czy mogę wypełnić mój niedzielny obowiązek uczestniczenia we Mszy św odprawianej przez księdza z FSSPX?" - Nasza odpowiedz brzmiała:

"1 ) W pewnym sensie precyzyjnym możecie uczestniczyć we Mszach św odprawianych przez FSSPX wypełniając w ten sposób wasz niedzielny obowiązek."

Drugie pytanie: " Czy grzeszę uczestnicząc we Mszach sw FSSPX?" - i na to odpowiedzieliśmy:

"2) (...) Jeśli wiec wasza podstawowa intencja dla której chcecie uczestniczyć we mszach FSSPX jest zamanifestowanie waszego pragnienia zerwania łączności z Papieżem i z tymi którzy są z w łączności z Nim - będzie to grzechem. Jeśli natomiast wasza intencja sprowadza się do tego, by po prostu uczestniczyć we Mszy sw odprawianej wg mszału z 1962 co ma związek z wasza pobożnością - nie będzie to grzechem".

Pytanie trzecie było następujące: "Czy jest grzechem z mojej strony składanie ofiary na tace podczas Mszy FSSPX?" - odpowiedzieliśmy:

"3) Skromny datek na tace podczas tej mszy wydaje sie usprawiedliwiony."

Prałat Camille Perl
Sekretarz Papieskiej Komisji ECCLESIA DEI
dnia : 1/2/2003

Doszedłem do wniosku, że, mówiąc językiem kanonicznym, nie jest on [abp Lefebvre] winny czynu schizmatyckiego karalnego przez prawo kanoniczne. Jest on winny czynu nieposłuszeństwa wobec Papieża, ale uczynił to w taki sposób, że mógł korzystać z postanowień prawa, które chronią go przed automatyczną ekskomuniką (latae sententiae) za ten czyn.
ks. Gerald E. Murray w pracy doktorskiej obronionej na rzymskim Uniwersytecie Gregoriańskim

...chciałbym od razu podkreślić, że Dyrektywy Ekumeniczne nie obejmują Bractwa Św. Piusa X. Sytuacja członków tego Bractwa jest wewnętrzną sprawą Kościoła Katolickiego. Bractwo nie jest innym Kościołem, lub związkiem wyznaniowym w znaczeniu używanym w Dyrektywach. Bez wątpienia Msza św. i sakramenty św. udzielane przez księży Bractwa są ważne.
kard. Cassidy, Prefekt Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan

Spowiedź w Bractwie: W Roku Jubileuszu zgodziłem się, aby wierni z różnych powodów uczęszczający do kościołów, w których odprawiają kapłani Bractwa Świętego Piusa X, mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymać sakramentalne odpuszczenie grzechów (por. List, na mocy którego udziela się odpustu z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, 1 września 2015). Dla duszpasterskiego dobra tych wiernych i ufając w dobrą wolę ich kapłanów, aby można było odzyskać, z Bożą pomocą, pełną jedność w Kościele katolickim, mocą mojej własnej decyzji postanawiam przedłużyć tę możliwość poza okres jubileuszowy, aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie, aby nikomu nigdy nie zabrakło sakramentalnego znaku pojednania poprzez przebaczenie Kościoła. - List apostolski Misericordia et misera
KRUCJATA TRADYCJONALISTÓW ŚWIATA
Drugie pytanie: " Czy grzeszę uczestnicząc we Mszach sw FSSPX?" - i na to odpowiedzieliśmy:

"2) (...) Jeśli wiec wasza podstawowa intencja dla której chcecie uczestniczyć we mszach FSSPX jest zamanifestowanie waszego pragnienia zerwania łączności z Papieżem i z tymi którzy są z w łączności z Nim - będzie to grzechem. Jeśli natomiast wasza intencja sprowadza się do tego, by po prostu uczestniczy…More
Drugie pytanie: " Czy grzeszę uczestnicząc we Mszach sw FSSPX?" - i na to odpowiedzieliśmy:

"2) (...) Jeśli wiec wasza podstawowa intencja dla której chcecie uczestniczyć we mszach FSSPX jest zamanifestowanie waszego pragnienia zerwania łączności z Papieżem i z tymi którzy są z w łączności z Nim - będzie to grzechem. Jeśli natomiast wasza intencja sprowadza się do tego, by po prostu uczestniczyć we Mszy sw odprawianej wg mszału z 1962 co ma związek z wasza pobożnością - nie będzie to grzechem".
====================================================


Problem pomylonego posłuszeństwa | Sacerdos Hyacinthus