Clicks1.8K
Peter(skala)

12.11.2021 Aktuálne posolstvo sv.arch.Michala (Luz de Mária) "Táto generácia prejde dvoma stavmi"

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA
JEHO MILOVANEJ LUZ DE MARII
12. NOVEMBRA 2021


Milovaní ľudia Najsvätejšej Trojice:

BOL SOM POSLANÝ, ABY SOM SA S VAMI PODELIL O VÔĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

PRICHÁDZAM VÁS NALIEHAVO VOLAŤ, ABY STE SA DUCHOVNE PRIPRAVILI

Všetky ľudské bytosti musia rásť v duchu, musia bojovať za svoju spásu a zároveň bratsky pomáhať svojim bratom a sestrám zoči-voči utrpeniam, ktoré už prežívate, a tým, ktoré sa ešte len naplno rozvinú.

Pozývam vás k duchovnej príprave, bez ktorej ľudstvo nebude schopné prekonať zlobu tých, ktorí nasledujú príkazy Antikrista.

MUSÍTE BYŤ ODHODLANEJŠÍ!
Všetci viete, že ľudstvo sa nachádza v čase napĺňania proroctiev; je to jednoducho tak, že niektorí vidia, a predsa nechcú rozpoznať, čo sa skutočne deje.

NEROZLIŠUJÚ ZNAMENIA A SIGNÁLY!
Nevedomí/ignorantskí a úzkoprsí ľudia sú tvrdohlaví, držia svojho ducha v zajatí svojich rozmarov a ľahostajnosti.

Hoci vás uisťujú, že ešte neprišiel čas, keď sa naplnia veľké proroctvá, vy, ktorí rozpoznávate znamenia a signály, by ste mali zostať pevní vo svojom chápaní.

NAJDÔLEŽITEJŠIE JE, ABY STE SA POVZNIESLI NA DUCHU, ABY STE V KAŽDÚ DOBU RÁSTLI

POTREBUJETE ROZLIŠOVAŤ, ABY STE NEBOLI VEDENÍ DO SKUTKOV A ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ V ROZPORE S VAŠIMI ZÁSADAMI.


Je naliehavé, aby ľudstvo malo rozhodné smerovanie a bolo vybavené poznaním, aby neopustilo nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista tým, že bude oklamané.

TÁTO GENERÁCIA PREJDE DVOMA STAVMI:
Jedným z nich je nadmerné utrpenie – stav, ktorý povedie ľudí k tomu, aby závideli mŕtvym... (Zj 9, 6)
Druhým je vznešený stav vychutnávania si Božej Lásky a hlbokého pociťovania prítomnosti našej Kráľovnej a Matky.

NEPONECHÁVAJTE SVOJE OBRÁTENIE NA NESKÔR
Rozhodnite sa byť deťmi Božej vôle, deťmi Kráľovnej a Matky.

Buďte pripravení požiadať nás o pomoc!

Ak udalosti prídu neohlásene, skutočnosť, že ste ochotní byť deťmi Božej vôle, bude braná do úvahy „ipso facto“/už tým.

Ľud Najsvätejšej Trojice:

Na Zemi sa budú naďalej vyskytovať vážne katastrofy: tektonické zlomy sú plne aktívne a objavia sa správy o atmosférických javoch, ktoré ovplyvnia letectvo. Objavia sa správy o nepredvídaných povodniach v rôznych krajinách, ako aj o objektoch prichádzajúcich k Zemi z vesmíru, pričom netreba zabúdať ani na priebeh vojny.

Buďte pripravení! Myseľ ovládnutá zlom zariadí, aby ľudstvo trpelo bez technológií a pokročilých vecí, ktoré máte radi, bez elektriny a jedla. Pohodlie bude snom minulosti.

Pre tých, ktorí žijú v poslušnosti, a ktorí sa s vierou a láskou zverujú do vôle Svätej Trojice a našej Kráľovnej a Matky, budú udalosti menším trápením.

Tí, ktorí žijú v závisti svojim bratom a sestrám, ktorí sú netrpezliví, pyšní, arogantní a neposlušní voči vôli Svätej Trojice, nebudú mať pokoj v srdci a to, čo sa stane, ich bude skutočne mučiť.

Koľkí čakajú na Varovanie bez toho, aby si vedome prehodnotili svoj život – každý detail, čin a skutok, ktorý spáchali so súhlasom vlastnej vôle alebo bez neho, bez toho, aby vyhľadali Božie odpustenie a pripravili sa na čas Varovania?

Varovanie je najväčším aktom Božieho milosrdenstva pre túto generáciu,
počas ktorého sa uvidíte zvláštnym spôsobom, keď zažijete hodnotu svojich činov alebo zanedbaní.

Varovanie bude okamihom Božieho milosrdenstva a Božieho uznania pre tých, ktorí sa obetovali, a ktorí sa rozhodli patriť Najsvätejšej Trojici a našej Kráľovnej a Matke.

BOŽIE MILOSRDENSTVO NESKONČILO. PO UKONČENÍ VAROVANIA DÁ SVOJIM DEŤOM INÉ PRÍLEŽITOSTI

Dejú sa veľké zmeny: ľudia žijú a pozerajú sa na svojich blížnych ako na menejcenných, odopierajú si pokoj.

Modlite sa deti, modlite sa: Argentína bude trpieť, ľudia budú bičovaní pohromami.

Modlite sa deti, modlite sa: Európa sa bude zdať opustená.

Modlite sa deti, modlite sa: Diabol ohlási zajatie.

Modlite sa deti, modlite sa: Cirkev bude otrasená.

Boli sme povolaní pokračovať v obrane Božieho ľudu. Naša Kráľovná a Matka vedie tento boj proti zlu a nakoniec jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Bez strachu, bez zdržovania sa, žite vo viere, predložte všetky svoje činy a skutky pred Najsvätejšiu Trojicu a zverte sa našej Kráľovnej a Matke, aby sa vás zlo nedotklo.

Vpred, Boží ľud! Boli sme poslaní, aby sme vás chránili.

V úplnej vernosti Najsvätejšej Trojici a zjednotení s našou Kráľovnou a Matkou...

KRISTUS ZVÍŤAZIL, KRISTUS VLÁDNE, KRISTUS PANUJE

Svätý Michal archanjel