Sacerdos Hyacinthus
1K

O dobrej spowiedzi – dossier

Λάβετε πνεῦμα ἅγιον.
Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφέωνται αὐτοῖς·
ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Accipite Spiritum Sanctum.
Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis;

quorum retinueritis, retenta sunt.


„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20, 22-23)

Tekst, audio, video. Mamy do dyspozycji materiały, które mogą nam i naszym bliźnim posłużyć do dobrego przygotowania i dobrego odprawienia spowiedzi. Katolicka nauka bezpieczna. Prawdy elementarne. W okresie przedświątecznym nie okażą się one bezużyteczne.

Przed świętami trzeba się dobrze, szczerze i dokładnie wyspowiadać!

================================================

TEKSTY, AUDIO I VIDEO znajdziemy TUTAJ→