Clicks628
Beatus 1
6

Kto wydał wyrok na miasto? Andrzej Leon Sowa

To nowatorski i arcyważny głos w sporze o Powstanie Warszawskie. Lektura konieczna dla każdego, kto chce wypowiadać się na temat jednego z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski.

Decyzja o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego do dziś dzieli Polaków. I wciąż istnieją takie takie aspekty działań Polskiego Państwa Podziemnego i samego Powstania, które wymagają wyjaśnienia.

Jaki obraz polskich przywódców wyłania się z niezbadanych dotąd lub lekceważonych dokumentów, jakie kluczowe fakty pomijano?
Jak ewoluowały plany dotyczące powstania powszechnego? Jaki wpływ na przygotowanie i przebieg Powstania miała komunikacja na linii Londyn - Warszawa?
Czy najwyżsi rangą dowódcy i oficerowie polscy byli dobrze przygotowani do podjęcia najważniejszej w czasie wojny decyzji, czy ich pomysły były realne?
Jak na Powstanie patrzyli Brytyjczycy, Amerykanie, Stalin i Hitler?

Te pytania zadał Andrzej Leon Sowa - historyk ceniony za profesjonalizm, rzeczowość i odwagę, który po wieloletnich badaniach stworzył dzieło wyjątkowe. Krytyczne i staranne. Znajdziemy w nim zarówno odpowiedzi na najważniejsze wątpliwości, jak i bardzo dokładną opowieść o dojrzewaniu i konstruowaniu planów powstańczych, o akcji "Burza", a także historię najwyższego poświęcenia żołnierzy Polski Walczącej oraz tysięcy cywilów w czasie Powstania.

Wnioski sformułowane przez Autora są w pełni uzasadnione, choć niestety miażdżące dla przywódców Państwa Podziemnego. Nie mam wątpliwości, że tekst wywoła żywą dyskusję i gorące polemiki.
Prof. Mariusz Wołos

Książka prof. Andrzeja Sowy jest potrzebna jako ta, która pokazuje nam obraz wydarzeń prawdziwych i nieupiększonych, choć może nie takich, do jakich przywykliśmy.
Prof. Grzegorz Mazur

"Ryzyko każdego powstania jest zawsze ogromne. Ryzyko współczesnego powstania jest szczególnie wielkie. Dlatego też jako naczelne hasło wszystkich naszych poczynań zostało postawione: <<p o="" w="" s="" t="" a="" n="" i="" e="" n="" i="" e="" m="" o="" ż="" e="" s="" i="" ę="" n="" i="" e="" u="" d="" a="" ć="">>. Wykluczyć tu musimy działanie na oślep, które by mogło się zakończyć katastrofą, z jakiej trudno by się było narodowi podnieść".
(gen. T. Komorowski "Bór", październik 1943 r.)
Beatus 1
mesjanizm: „Możemy powiedzieć, że jak Izrael był narodem wybranym, który miał przygotować pierwsze przyjście Mesjasza, tak samo Polska jest narodem wybranym mającym przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. (...) Polska jest wybrana zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i na misję, którą ma spełnić (…)
Ten nieszczęsny mesjanizm sprawia, że mamy poczucie misji i w zwią…More
mesjanizm: „Możemy powiedzieć, że jak Izrael był narodem wybranym, który miał przygotować pierwsze przyjście Mesjasza, tak samo Polska jest narodem wybranym mającym przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. (...) Polska jest wybrana zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i na misję, którą ma spełnić (…)
Ten nieszczęsny mesjanizm sprawia, że mamy poczucie misji i w związku z tym przestajemy się liczyć z "zasobem ludzkim". Zamiast tak jak inne państwa, oszczędzać życie swoich obywateli, nasz Rząd szafował nim na prawo i lewo. II wojna światowa była pełna bohaterskich czynów Polaków, którzy przelewali swoją krew na wszystkich frontach za przysłowiową pietruszkę. Nie powstrzymało to naszych sojuszników, żeby nas opchnąć na Konferencji w Teheranie, a potem w Jałcie. Nigdy nie umieliśmy prowadzić inteligentnej polityki i zadbać o to, żeby nie być przedmiotem a podmiotem w rozgrywkach na arenie międzynarodowej.
Czy wygrane Powstanie Warszawskie cokolwiek by zmieniło? Czy było możliwe, żeby się powiodło? Jak można prowadzić walki w mieście pełnym niewinnych, bezbronnych cywili? Czy można usprawiedliwić decyzję wywołania Powstania Warszawskiego?
Jan Zbigniew wojan
Wyrok wydali Winstony i podobni zaplanowali kolejny Katyń, bo My-Polacy i Sławianie IM cały czas zagrażamy jako potomkowie Ariów, prawdziwej białej rasy !
Beatus 1
Nacjonalizm, który w swoją wypowiedzią promujesz, jest przeciwny wierze katolickiej. Stawianie narodu ponad wszystko jest bałwochwalstwem. Patriotyzm to co innego.
Weronika....S
Warszawa przed II wojną światową była miastem, w którym szerzył się grzech prostytucji. Generał Sosnowski nie wydał rozkazu do wybuchu powstania. Sprawa Powstania Warszawskiego ma drugie dno. Niektórzy dopatrują się perfidnej zdrady.
Beatus 1
To bardzo trudny temat, ale warto go podjąć w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Wszyscy, którzy wolą prawdę od zafałszowanej i wyidealizowanej historii, którą nam lansują, powinni przeczytać tę książkę.