Beatus 1
mesjanizm: „Możemy powiedzieć, że jak Izrael był narodem wybranym, który miał przygotować pierwsze przyjście Mesjasza, tak samo Polska jest narodem wybranym mającym przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. (...) Polska jest wybrana zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i na misję, którą ma spełnić (…)
Ten nieszczęsny mesjanizm sprawia, że mamy poczucie misji i w zwią…More
mesjanizm: „Możemy powiedzieć, że jak Izrael był narodem wybranym, który miał przygotować pierwsze przyjście Mesjasza, tak samo Polska jest narodem wybranym mającym przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. (...) Polska jest wybrana zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i na misję, którą ma spełnić (…)
Ten nieszczęsny mesjanizm sprawia, że mamy poczucie misji i w związku z tym przestajemy się liczyć z "zasobem ludzkim". Zamiast tak jak inne państwa, oszczędzać życie swoich obywateli, nasz Rząd szafował nim na prawo i lewo. II wojna światowa była pełna bohaterskich czynów Polaków, którzy przelewali swoją krew na wszystkich frontach za przysłowiową pietruszkę. Nie powstrzymało to naszych sojuszników, żeby nas opchnąć na Konferencji w Teheranie, a potem w Jałcie. Nigdy nie umieliśmy prowadzić inteligentnej polityki i zadbać o to, żeby nie być przedmiotem a podmiotem w rozgrywkach na arenie międzynarodowej.
Czy wygrane Powstanie Warszawskie cokolwiek by zmieniło? Czy było możliwe, żeby się powiodło? Jak można prowadzić walki w mieście pełnym niewinnych, bezbronnych cywili? Czy można usprawiedliwić decyzję wywołania Powstania Warszawskiego?
Jan Zbigniew wojan
Wyrok wydali Winstony i podobni zaplanowali kolejny Katyń, bo My-Polacy i Sławianie IM cały czas zagrażamy jako potomkowie Ariów, prawdziwej białej rasy !
Beatus 1
Nacjonalizm, który w swoją wypowiedzią promujesz, jest przeciwny wierze katolickiej. Stawianie narodu ponad wszystko jest bałwochwalstwem. Patriotyzm to co innego.
Weronika....S
Warszawa przed II wojną światową była miastem, w którym szerzył się grzech prostytucji. Generał Sosnowski nie wydał rozkazu do wybuchu powstania. Sprawa Powstania Warszawskiego ma drugie dno. Niektórzy dopatrują się perfidnej zdrady.
Beatus 1
To bardzo trudny temat, ale warto go podjąć w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Wszyscy, którzy wolą prawdę od zafałszowanej i wyidealizowanej historii, którą nam lansują, powinni przeczytać tę książkę.