Clicks435
PiotrM
1

Tego boi się szatan...

Weronika....S
Zdecydowanie Zdrowaś Maryja ma wielką moc przeciwko szatanowi. Zachęcałabym do odmawiania po łacinie, chociaż wstępnie jednej dziesiątki Różańca. Obecnie nie tylko zubożono nam nabożeństwa katolickie, ale je sprofanowano poprzez maski, wylanie wody święconej i preparaty odkażające, które są używane nawet podczas Mszy Świętej, dla przykładu - Lublin.