Clicks25
vi.news

Francis: Thê lương và diệt vong nhưng phi thực tế

Không đưa ra dẫn chứng thực tế, Francis tuyên bố trong một buổi tiếp kiến ngày 12 tháng 9 cho Cộng đồng Laudato Si ’rằng “rõ ràng” rằng biến đổi khí hậu không chỉ làm đảo lộn sự cân bằng của tự nhiên, mà còn gây ra nghèo đói.

Chưa bao giờ trên trái đất bớt đói và nghèo hơn - ngoại trừ so với lúc chiến tranh.

Francis thúc đẩy sự hoảng loạn về khí hậu bằng cách tuyên bố rằng coronavirus đã chứng minh rằng - vì những lý do không xác định - vấn đề này không thể tách rời vấn đề của môi trường nơi mà con người đang sống.

#newsVtfppymkda