Clicks67
Victory

BKP: Hřích proti Duchu svatému a covidová propaganda

video:

wistia.com/medias/yq3spekeqm bcp-video.org/cz/12368-2/ ugetube.com/watch/n1sHco8pgetJhew
rumble.com/vpp48v-hch-proti-duchu-svatmu.html cos.tv/videos/play/32287645580431360


Co je hřích proti Duchu svatému?

Zatvrzele pokládat moc Boží za moc démonskou. Ježíš vysvobodil a uzdravil člověka, jehož slepota a hluchota byly důsledky svázanosti démonskou mocí. Farizeové nemohli popřít Boží moc, kterou Ježíš démona vyhnal. Aby však nemuseli přijmout pravdu, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, dopustili se nejbrutálnější lži, jako by Ježíš byl ve spojení s ďáblem. Řekli: „On nevyhání démony jinak, než v moci Belzebula, knížete démonů.“ (Mt 12,24) Toto je hřích proti Duchu svatému. Ježíš proto řekl: „Pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31)

Hříchem proti Duchu svatému je však i to, když démonská lež je maskována církevní autoritou. Tak vytváří lživé veřejné mínění, jako by nešlo o démonské působení, ale o Boží působení, tedy jako by šlo o pravdu, dobro a lásku.

Dnes církevní autorita zneužila autoritu Boží a zaštiťuje a propaguje satanský systém. Jeho hybnou silou je experimentální mRNA vakcinace. Toto zneužití církevní autority je hříchem proti Duchu svatému. Propaguje slogan: „Nechat se očkovat je projev lásky.“

Současná mRNA vakcína je propojena se satanským rituálem. Po císařském řezu byla zaživa vyrvána z dítěte ledvina a tkáň z ní je použita k výrobě vakcín. Pak je dítě zavražděno. Aplikace vakcíny je de facto satanským antikřtem. Tyto tzv. vakcíny jsou do lidí masově vstřikovány. Krev těchto dětských obětí dopadá na vakcinované.

Dnes už jde o celý lživý systém, do kterého jsou začleněni světoví mocipáni, mainstreamová média, lžipapež František a celá jeho bergogliánská sekta, která okupuje Kristovu církev.

Lžipapež hřeší proti Duchu svatému tím, že:

1) Intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu (2019) a tak intronizoval ďábla jako Boha. Duchovně tím odstartoval covidový genocidní proces.

2) Lžipapež hřeší proti Duchu svatému i tím, že:

Ruší Boží zákon i přikázání a legalizuje zakázanou sodomii. Za touto deviací je nečistý duch, který zaslepuje a zotročuje člověka. Ježíš nečisté démony vyháněl a svázané lidi osvobozoval a uzdravoval. Bergoglio naopak nečisté duchy ve svázaných lidech utvrzuje a do svedených lidí je vhání.

3) Lžipapež hřeší proti Duchu svatému také tím, že:

podrobil vakcinačnímu satanovu antikřtu celý Vatikán, kromě třech gardistů.

Bergoglio zavádí přímo satanský princip, a to, že každý, kdo se postaví proti systematickému vakcinačnímu holocaustu, musí být označen za největší hrozbu pro lidstvo. Bergogliem je každý nevakcinovaný ocejchován jako nezodpovědný a jako ten, kdo se dopouští hříchu proti bližnímu a proti takzvanému dobru společnosti. V důsledku tohoto zločinného principu světoví mocipáni ve spojení s Bergogliem už zavádějí povinnou vakcinaci všech lidí. Bergoglio vyhlásil: „Musí se to udělat!“

Podle Bergoglia se normální člověk, který má zdravý rozum a odmítá nebezpečnou vakcínu, nesmí už svobodně pohybovat. Tento satanský duch se dostává do zákonů křesťanských národů. Na Bergogliových lživých frázích o takzvané zodpovědnosti a takzvaném ohrožení, je zaváděn princip násilného očkování všech lidí na planetě. Zneužitá církevní autorita prolomila cestu satanskému systému a dále ho prosazuje. Toto je největší zločin a hřích proti Duchu svatému! Nechce dovolit vůbec ani existenci člověka, který se systému vymyká. Bergoglio razí heslo: „Vakcína pro všechny. Vaccino per tutti. Krátce řečeno: musíš páchat postupnou vakcinační sebevraždu. Když to neuděláš, systém tě bude lynčovat a následně likvidovat.

Hřích proti Duchu svatému, který Bergoglio a jeho sekta páchá, má v sobě peklo, protože nebude odpuštěn. Proč? Biskup či kněz, který se ho dopouští, se už natolik sjednotil se satanem a jeho programem lži a smrti, že nenávidí pravdu a zatvrzele odmítá spasitelné pokání.

V České republice prosazují mRNA vakcinaci dva biskupové. Tím se dopustili hříchu proti Duchu svatému. Plzeňský biskup Holub pastýřským listem z 29. srpna a předseda ČBK arcibiskup Graubner, výzvou ze 17. listopadu.

Boží anathema na biskupy

V autoritě apoštolské a prorocké vyhlašujeme: Každý katolický, ale i pravoslavný biskup a kněz, který propaguje experimentální mRNA vakcinaci, se dle Gal 1,8-9 sám vyloučil z Kristovy církve. Svátosti jím udělované jsou už neplatné! Nebude-li včas činit veřejné pokání, zemře v zatvrzelosti a čeká ho věčné zavržení v pekle.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Dáno ve svátek Krista Krále 21. 11. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8