Agent0
Na toto se nedá nic jiného říct, jen nechat promluvit Boží slovo:

21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23. zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24. …More
Na toto se nedá nic jiného říct, jen nechat promluvit Boží slovo:

21. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23. zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
25. vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.
26. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27. a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 2
29. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
30. pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31. nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. (Řím 1: 21-32)
forthetruth333
Keď niečo smrdí netreba to čuchať 😊však najsilnejšia zbraň proti diablovy je IGNOROVAŤ ho Boh odmení učinkujúcích
Reprák
Nesuhlas z tvojim tvrdením.Neplatí to vo všetkom.Poznáš slovenske príslovie,"podaj diablovi prst a zoberie ti celú ruku."
forthetruth333
nemusíš suhlasiť tak ako ja nemusim suhlasiť s tebou
zaba
Reprák má také nakonec pravdu. Je třeba se osobně nepřipálit ani trochu, aby zde zůstali alespoň oázy čistoty, ze kterých nakonec bude moci začít obnova.
forthetruth333
mojím príspevkom som chcel povedať že diabla si netreba všímať myslím že je to v poriadku
Reprák
Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za …More
Ano to platí ak človeka v niečom zlý duch pokuša ,ale toto su jeho skutky v reale a kto proti ním je nevšímavý,teda ignoruje,alebo nezaujme postoj,nič nezpravý proti šíreniu takýchto dehonestujucich činov ,má spolu vinu za to,alebo učasť na cudzom hriechu .!!
Nemyslel som svoj koment ako výčitku,ale išlo mi o to aby poukázať na to ako sa mnohý (aj veriaci ) prizeraju čo sa deje zlé vo svete, (za čím je mnohokrát pôsobenie zlého) a su pasivny.Ved ten film a mnohe ine ,ktore teraz ako by sa sypali z vreca je totál lož,prekrútená pravda,zosmiešnovanie Boha,Ježiša,cirkvi,...A my mlčíme?!
forthetruth333
plne ťa chápem modlidbou ich zničime nie hnevom