Polacy, jeśli nadal pozwolicie manipulować swoimi sumieniami, to wkrótce doświadczycie „głodu Boga”…

Wstęp Orędzia od Anioła Stróża Polski – a także inne, od Pana Jezusa, Maryi, Józefa i innych świętych i proroków (te drugie zostały w niewielkiej …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
312
I chociaż jesteście Narodem krnąbrnym i szybko zapominającym o wierności Bogu, to Opatrzność Boża spogląda na was Miłosiernym spojrzeniem ze względu na Maryję, którą obraliście za waszą Królową. (…)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,(…) Ukochajcie te wszystkie krzyże, które na was spadają jako sprawiedliwa kara za wasze grzechy przeciwko Kościołowi, wierze i Ojczyźnie. (…) Niestety, niedostatecznie oddaliście wasze serca i czyny w niewolę Miłości Jej Niepokalanego Serca — jak deklarowaliście to przed Jej Tronem, lecz staliście się ofiarami zniewolenia poprzez narzucony wam system wartości, sprzeczny z waszą tożsamością …More
,,(…) Ukochajcie te wszystkie krzyże, które na was spadają jako sprawiedliwa kara za wasze grzechy przeciwko Kościołowi, wierze i Ojczyźnie. (…) Niestety, niedostatecznie oddaliście wasze serca i czyny w niewolę Miłości Jej Niepokalanego Serca — jak deklarowaliście to przed Jej Tronem, lecz staliście się ofiarami zniewolenia poprzez narzucony wam system wartości, sprzeczny z waszą tożsamością oraz kulturą. Narzucony system nie ma odniesienia do Boga ani do Dekalogu. Maryja (…) chce przyprowadzić was przed Tron Króla i wyrwać cały wasz naród, który jest Jej własnością, z niewoli grzechu.''
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Upadacie, ponieważ brakuje (…) pracy nad sobą. Jako naród zaprzestaliście troszczyć się o Ojczyznę i ulegliście szerzącemu się złu. (…) Dzisiaj narzucono wam neoliberalizm i ustrój państwa światowego i ponadnarodowego. Zachłysnęliście się materializmem, który sprowadza wszystko do posiadania, oprócz posiadania Boga.
Jest też prawdą, że niektórzy hierarchowie „weszli w układy” ze złem. Zwrócili …More
,,Upadacie, ponieważ brakuje (…) pracy nad sobą. Jako naród zaprzestaliście troszczyć się o Ojczyznę i ulegliście szerzącemu się złu. (…) Dzisiaj narzucono wam neoliberalizm i ustrój państwa światowego i ponadnarodowego. Zachłysnęliście się materializmem, który sprowadza wszystko do posiadania, oprócz posiadania Boga.
Jest też prawdą, że niektórzy hierarchowie „weszli w układy” ze złem. Zwrócili się ku fałszywie pojętej tolerancji dla różnych środowisk, które narzucają temu narodowi zupełnie obce mu prawa. Bóg jednak pragnie oczyścić wasz naród.(…)''