pl.news
124K

Niewybaczalny grzech: Franciszek zwalnia księdza po kilku dniach

7 maja Franciszek mianował Ojca Taita Camerona Schroedera na kierownika urzędu Sekcji Dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary.

Schroeder ma na koncie doktorat z Prawa Kanonicznego, który uzyskał na Uniwersytecie Opus Dei w Rzymie. Następnie służył jako pastor i wikariusz sądowy w Diecezji Madison w stanie Wisconsin.

Jednakże, jak się potem okazało, popełnił niewybaczalny grzech. Kilka dni po nominacji Nuncjusz Waszyngtonu powiadomił Stolicę Apostolską, że Schroeder okazjonalnie oprawił Msze Rzymską dla grupy pielgrzymów w Rzymie.

Po tym jak ten fakt wyszedł na jaw, Schroeder został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska w trybie natychmiastowym.

#newsKfvsnlfvbx

slawomira1812 shares this
13
yaphet
Szatan tej Mszy szczególnie nienawidzi.