Lžou nám, protože CO2 tvoří jen 0,04 % vzduchu

Oxid uhličitý tvoří čtyři setiny procenta vzduchu, který dýcháme (nebo 400 částic na milion). To je extrémně malý zlomek atmosféry. Co tvoří zbytek …
Jana V