Anton Čulen
Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál
KristianKeller
@Anton Čulen ekumenizmus a aparát Vatikán II sekty sú neviestka a ľudia ich súčasťou. Pápeža nemáme, aj keby sme mali mať. Prežívame Veľké Odpadnutie a treba výjsť z temnoty a prázdnoty. Nájdite si dole v profile 15 dekád ruženca a začnite sa modliť každý deň.

Antipápež František nieje kresťan ale heretik. Otvorte si oči a aj ostatným.

Pán Ježiš Kristus varoval pred falošnými vlkmi a o posledn…More
@Anton Čulen ekumenizmus a aparát Vatikán II sekty sú neviestka a ľudia ich súčasťou. Pápeža nemáme, aj keby sme mali mať. Prežívame Veľké Odpadnutie a treba výjsť z temnoty a prázdnoty. Nájdite si dole v profile 15 dekád ruženca a začnite sa modliť každý deň.

Antipápež František nieje kresťan ale heretik. Otvorte si oči a aj ostatným.

Pán Ježiš Kristus varoval pred falošnými vlkmi a o posledných dňoch. Toto sú posledné dni. Prosím modlite sa činte pokánie a konvertujte od ekumenizmu a Novus Ordo. Viac v angličtine na VaticanCatholic.com

Vyhnite sa bičovaniu vášni a zabudnite na zatvrdlých ekumenikov čo silou mocou klamú a vedú ľudí ku Vatikán II sekte, tu na gloria.tv . Akceptácia Antipápeža Františka = odpadlíctvo.
zaba
Pro KristianKeller: Bohužel vy jste zase druhý nepřijatelný extrém svým způsobem podobným Bergogliovi. On uchvátil moc Kristovu a zneužívá ji neboť už před ním po II. Vatikánu se dostali do papežovy kurie lidé, kteří též začali zneužívat papežovu důvěru a v jeho službách i jeho pravomoc. Kněz Dohnal a spol. se ovšem dopustili stejného zneužití služebného kněžství nám daného Kristem, i oni si …More
Pro KristianKeller: Bohužel vy jste zase druhý nepřijatelný extrém svým způsobem podobným Bergogliovi. On uchvátil moc Kristovu a zneužívá ji neboť už před ním po II. Vatikánu se dostali do papežovy kurie lidé, kteří též začali zneužívat papežovu důvěru a v jeho službách i jeho pravomoc. Kněz Dohnal a spol. se ovšem dopustili stejného zneužití služebného kněžství nám daného Kristem, i oni si přisvojili pravomoc nebo zneužívají tu co jim přísluší. Kristus za svoji věc nebojoval a ani to nechtěl na svých následovatelích skrze nenávist a odsudky. Vzpomeňme na jeho nesuďte... nebo nepřišel jsem svět odsoudit, ale zachránit... Jen chtěl, aby pravda byla ve vší pokoře hlásána a držena, za každých okolností.
KristianKeller
@zaba Vôbec nemáte Katolícku vieru a Katolícke zmýšľanie.

Sami sebe si protirečíte. Ak by uchvátil moc Kristovu, to znamená ak by bol naozaj pápež, tak jeho odpadlíctvo a apostáza by znamenala, že pekelné brány premohli Cirkev. Pán Ježiš Kristus dal sľub, že pekelné brány nepremôžu Cirkev. František nič neuchvátil, ale je mimo Cirkve a hrá sa na pápeža, je antipápež, robia divadlo a cirkus, …More
@zaba Vôbec nemáte Katolícku vieru a Katolícke zmýšľanie.

Sami sebe si protirečíte. Ak by uchvátil moc Kristovu, to znamená ak by bol naozaj pápež, tak jeho odpadlíctvo a apostáza by znamenala, že pekelné brány premohli Cirkev. Pán Ježiš Kristus dal sľub, že pekelné brány nepremôžu Cirkev. František nič neuchvátil, ale je mimo Cirkve a hrá sa na pápeža, je antipápež, robia divadlo a cirkus, čoby ekumenicka sekta Vatikán II. Pravá Cirkev existuje a je v hlúčiku pravých veriacich. Ja niesom podobný Bergogliovi, vy ste poodobný schizmatikovi, ktorým ste!
Ďalej vyberáte "nesúďte" pasáž, ktorá vraví o zbavení sa hriechu seba než idem zbavovať iných.

Mat 7:5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.
(apropo Apostáza a otvorené pohanstvo nie je smietka VY FARIZEJ!) (na heretikov platí iné podobenstvo Bergoglio nie je brat)

Nie ste ani do jednej strany a vyžívate sa vo svojej ničote, prázdnote a smrteľne hriešnemu farizejstvu. Na vás platí: Mat 23:13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.
(toľko k vášmu Ježiš "nebojoval" , práveže bojoval a bol to najväčší bojovník!)


Vaše sebaľúbe pokrytectvo pramení z vašej pýchy, nerozumeniu sa veci a nutkavého pocitu komentovať v tom čo nemáte jasno len s cielom zaujať a robiť sa dôležitým. Ste ako žaba na prameni. Celkom príznačné porovnanie s ohladom aj na nick. Zmažte si účet a činte obrovské pokánie.
jezofiko
Toto su mi veci.