Vatikán vydal revidovanú verziu Vademeca o sexuálnom zneužívaní

::Pomoc utečencom::

Vatikán 26. júna (E-kai) Dva roky po prvom vydaní vyšla revidovaná verzia "Vademeca o vybraných procesných otázkach pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania mladistvých duchovnými". Ide o nástroj, ktorý vypracovalo Dikastérium pre náuku viery s cieľom pomôcť biskupom a ich spolupracovníkom pri riešení situácií, keď je duchovný obvinený zo zneužívania maloletých.
Cieľom textu, ktorý nemá právnu silu, je reagovať na rastúci dopyt po znalosti postupov zo strany tých, ktorí sa stretávajú s opísanými situáciami. Dikastérium pre náuku viery konštatovalo, že už prvé vydanie Vademeca prispelo k zjednoteniu činností, k vzdelávaniu osôb aplikujúcich právo a k riešeniu otázok, na ktoré právne akty neposkytujú dostatočné odpovede.
Aktualizácia prvého vydania bola potrebná najmä z dôvodu nadobudnutia platnosti VI. knihy Kódexu kánonického práva a "Normy sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede" (8. decembra 2021), motu proprio "Fidem servare" (14. februára 2022) a "Competentias quasdam decernere" (15. februára 2022), ako aj apoštolskej konštitúcie "Praedicate evangelium" (5. júna 2022).
V priebehu revíznych prác sa okrem iného zohľadnili rôzne príspevky z akademických centier a štúdií v tejto oblasti, ktoré prišli na dikastérium v posledných dvoch rokoch, ako aj neustála konfrontácia s cirkevnou realitou, ktorá sa tejto oblasti dlhodobo venuje a ktorej podnety sa ukázali ako cenná príležitosť na objasnenie niektorých bodov a zlepšenie textu (Zdroj: E-kai).