JE ČAS PRO AKTIVNÍ DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU, A BEZ ODKLADU

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. srpna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/agosto.html Boží lidé: Milujte naši Královnu a Matku v Boží Lásce… …
Peter(skala)
Proste o milosť odpustenia pre svojich bratov.
Proste, aby odpustenia boli ozajstné.
Proste, o milosť pozorovať svoje nedostatky a duchovné poklesky.
Proste o milosť nebyť domýšľavý alebo konať impulzívne, pretože kvôli tejo chbye bude mnoho ľudských bytostí velmi trpieť.
Proste, aby ste mohli byť tými, kto miluje nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a tak vysoko postavenu Královnu, aby ste, nimi …More
Proste o milosť odpustenia pre svojich bratov.
Proste, aby odpustenia boli ozajstné.
Proste, o milosť pozorovať svoje nedostatky a duchovné poklesky.
Proste o milosť nebyť domýšľavý alebo konať impulzívne, pretože kvôli tejo chbye bude mnoho ľudských bytostí velmi trpieť.
Proste, aby ste mohli byť tými, kto miluje nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a tak vysoko postavenu Královnu, aby ste, nimi strážení, mohli byť hodní ochrany anjeov v prichádzajúcom čase utrpenia ľudstva.