Učenie sv. Róberta Bellarmína o súdení, trestaní a zosadzovaní pápeža a jeho učenie o heretickom „pápežovi“.

De Romano Pontifice, 29. kapitola –

Pápeža nemožno „súdiť, trestať či zosadiť“

; De Romano Pontifice, 30. kapitola –

Pápež, ktorý je očividným heretikom, je zosadený, „súdený a potrestaný“.
Unam Sanctam SK

Učí sv. Róbert Bellarmín, že heretickému „pápežovi“ sa smie iba odporovať?

Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II. zväzok, kap. 29: „Tak ako je zákonné odporovať pápežovi, čo útočí na telo, tak je zákonné odporovať …