Clicks374
Non-ionizing radiation exceeding 50 times the maximum allowed in open places-vjqin5_x264 Promieniowanie niejonizujące przekraczające 50 razy maksymalne dopuszczalne normy na otwartym powietrzu. …More
Non-ionizing radiation exceeding 50 times the maximum allowed in open places-vjqin5_x264
Promieniowanie niejonizujące przekraczające 50 razy maksymalne dopuszczalne normy na otwartym powietrzu.
orwell.city/2021/09/radiation-excess.html