Bos016
2532
niewolnikmaryi.com

Sami wymyślają sobie nieszczęścia, lub je powiększają: O STRACHU -kard. J. Bona

O bojaźni 1. Wielka część ludzi jest w bezustannym wzburzeniu i niepokoju, chociaż ich nic złego nie spotkało, ani im …
Jota-jotka
,,Strzeż się zuchwalstwa i nie przedsiębierz niczego ponad siły. Nikt tak szybko nie upada, jak ten, kto ma za wysokie o sobie wyobrażenie. Słabe są nasze siły bez pomocy Boga, od którego wszelka dostateczność, wszelka moc pochodzi.
Zuchwalstwo wyrabia się ze zbytecznego przeceniania własnych sił, z pogardy przeciwników, z porywczego usposobienia i z braku doświadczenia. Im kto roztropniejszy …More
,,Strzeż się zuchwalstwa i nie przedsiębierz niczego ponad siły. Nikt tak szybko nie upada, jak ten, kto ma za wysokie o sobie wyobrażenie. Słabe są nasze siły bez pomocy Boga, od którego wszelka dostateczność, wszelka moc pochodzi.
Zuchwalstwo wyrabia się ze zbytecznego przeceniania własnych sił, z pogardy przeciwników, z porywczego usposobienia i z braku doświadczenia. Im kto roztropniejszy, tym więcej się waha, bo liczy się ze siłami, badając ostrożnie, czemu podoła, a czemu nie da rady. Zuchwalcy, przekonawszy się o trudnościach sprawy, jaką za łatwą uważali, tracą zaraz przy pierwszej sposobności dawny zapał, opuszczają ręce, popadają w bezczynność i tak poniewczasie poznają, jak niepewne są ludzkie plany, jak próżne ludzkie zamysły. Początkiem przyszłej klęski jest zbyteczne zaufanie.,,
Jota-jotka
,,Czy może cię spotkać coś gorszego jak wygnanie, więzienie?
Czy może ciału twemu grozić coś więcej prócz choroby i śmierci?
Rozważ dobrze te pytania i sprowadź swą bojaźń do należytych rozmiarów, bo przypomnisz sobie zapewne, że wielu pogan lekceważyło sobie te pozorne nieszczęścia.
Św. Szczepan wśród gradu kamieni modli się spokojnie do Pana Boga;
św. Wawrzyniec raduje się wśród płomieni i …More
,,Czy może cię spotkać coś gorszego jak wygnanie, więzienie?
Czy może ciału twemu grozić coś więcej prócz choroby i śmierci?

Rozważ dobrze te pytania i sprowadź swą bojaźń do należytych rozmiarów, bo przypomnisz sobie zapewne, że wielu pogan lekceważyło sobie te pozorne nieszczęścia.

Św. Szczepan wśród gradu kamieni modli się spokojnie do Pana Boga;
św. Wawrzyniec raduje się wśród płomieni i wyśmiewa się z tyrana, a
św. Apollonia z ochotą rzuca się sama na stos rozpalony.
Anaksarchus śmieje się wśród okrutnych męczarni, kiedy ciało jego miażdżą młotami, a
Sokrates wychyla z weselem puchar trucizny za zdrowie swego oskarżyciela.

Czemu lękasz się ognia, czemu drżysz przed zgrają rozjuszonych oprawców? Pod osłoną, która tylko niemądrych przestrasza, kryje się śmierć, którą tylu niedorosłych chłopców i dziewcząt z weselem ducha poniosło.

Odejm temu wszystkiemu pospolitą cenę, usuń zewnętrzną formę, patrz na wszystko zdrowymi oczyma, a przekonasz się, że w tym nie ma nic strasznego, oprócz samej bojaźni. ,,

,,Tylko głupi może się żalić, że przed czasem został uwolniony z kajdan i wypuszczony z więzienia.
Śmierć, wygnanie i płacz nie są karami, których by się należało lękać, lecz są długami naszej śmiertelnej natury. Niedorzecznością jest bać się tego, czego uniknąć nie można.,,

🤔