KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ — OSTATECZNY CEL MASONERII

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ —
OSTATECZNY CEL

MASONERII


— OSTATNIA WIECZERZA: Ustanowienie Eucharystii i Sakra-
mentu Kapłaństwa. Przyjęto, że Apostołowie przyjmowali Komunię
Św. na rękę, ale nawet jak tak było, to przecież mogli, bo byli
już Kapłanami. Choć też inne źródła przekazują, że Apostołowie
przyjmowali Eucharystie do ust od Pana Jezusa. Fragment Egzorcy-
zmu: „Belzebub: Chrystus dał wtedy przy wieczerzy chleb Apostołom
bezpośrednio do ust, po wypowiedzeniu słów: To jest Ciało Moje. [...]
Apostołowie, którzy uczestniczyli w tej Wieczerzy, nie czynili ni-
gdy inaczej. Udzielali Komunii Świętej do ust... Chrystus nie chciał,
aby to podawano później do rąk... Jeżeli to później podawano na ręce,
to tylko z fałszywego zrozumienia, interpretacji. Chrystus tego nigdy
nie chciał. [...] Gdy później było inaczej, to nie wina Apostołów. Także
Jezus i Matka Boża nie mają w tym żadnej winy. [...] To uczyniliśmy
później my demony i tośmy „rozdmuchali i w ten sposób omotali”1.

,,Tutaj można iść za słowami Abp Fultona Scheen, który mówił,
że teraz jest czas wiernych — ale nie w tym sensie, że świeccy będą
aktywizowani w Liturgii, jako szafarze świeccy, kobiety w prezbite-
rium, ministrantki, granie na gitarach, bębnach — ale w tym znacze-
niu, że będziemy pilnować czy nasza Msza Św. nie jest zubażana,
jak Kapłani obchodzą się z Eucharystią, czy proponują nam jakieś
„nowinki” nawet za zgodą biskupa albo czy zakazują klękania.''

malirycerze.pl/…9/KOMUNIA-SW.-NA-REKE-OSTATECZNY-CEL-MASONERII.pdf
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
475