TO JUŻ KOŃCÓWKA. EPISKOPAT KRZYŻUJE KOŚCIÓŁ!

Włochy: w Palermo ustanowiono nowych lektorów i akolitów. Wśród nich 11 kobiet!

6 czerwca 2022

Arcybiskup Palermo, Corrado Lorefice ustanowił w sobotę, 4 czerwca nowych lektorów i akolitów. Wśród nich znalazło się aż 11 kobiet – jest to efekt wydanego w ubiegłym roku przez papieża Franciszka motu proprio „Spiritus Domini”.

Fot. Antonio Di Giovanni
Lektorat i akolitat to dwie posługi ustanowione w Kościele katolickim, które przez wieki były zarezerwowane wyłącznie dla duchowieństwa. Dopiero na postawie wydanego przez Pawła VI w 1972 roku motu proprio „Ministeria quaedam”, zostały one ponownie powierzone także świeckim, choć tylko mężczyznom. Dopiero papież Franciszek na początku ubiegłego roku dopuścił do tych posług także kobiety.
Posług tych biskup udziela odpowiednio przygotowanym osobom, które pełnią swoje funkcje zarówno w ramach celebracji liturgicznych (głoszenie Słowa, służba przy ołtarzu i rozdzielanie Komunii), jak i poza nimi (katecheza, głoszenie Słowa, modlitwa wspólnotowa, działalność charytatywna). Ponadto w ostatnim czasie papież Franciszek ustanowił także posługę katechisty.
Wdrożenie decyzji Franciszka wymagało czasu od wielu episkopatów. Konferencja Episkopatu Włoch potrzebowała półtora roku, aby zająć się tą kwestią, zatwierdzając dopiero na ostatnim zgromadzeniu ogólnym, w maju notę „ad experimentum” na najbliższe trzy lata, zatytułowaną „Posługi lektora, akolity i katechety w Kościołach we Włoszech”, której celem jest uwzględnienie wskazań papieża i ujednolicenie praktyk na Półwyspie Apenińskim, poprzez chociażby ustalenie minimalnego wieku przyjęcia posługi, tj. 25 lat.
W tym kontekście Archidiecezja Palermo jednak wyprzedziła episkopat. Tamtejszy zespół diecezjalny pod przewodnictwem ks. Alessandro Spera, zastępcy dyrektora komisji liturgicznej, rozpoczął jeszcze w październiku ubiegłego roku przygotowanie kandydatów i kandydatek do przyjęcia posług. Wśród 11 nowych lektorów jest 8 kobiet; jest też pięciu nowych akolitów, z których trzy to kobiety.
W Polsce wszedł w życie 12 grudnia ubiegłego roku dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski dotyczący wieku oraz przymiotów kandydatów i kandydatek do tej posługi. W naszym kraju ze względu na ważne zadania, jakie Kościół może powierzyć stałym lektorom i akolitom, oraz stałość tych posług, można ich udzielać osobom, które ukończyły 25 lat.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dopiero papież Franciszek na początku ubiegłego roku dopuścił do tych posług także kobiety.''
*************************************
Bo to nie jest żaden papież tylko fałszywy prorok i niszczyciel Kościoła Św.
Naucz mnie pokory
Tak to już przeddzień Apokalipsy.