Carlus
1894
Theresia Katharina
Kann schon sein, ist anzunehmen.