Anton Čulen
942

Ďalšie komentáre na podporu arc. J. Oroscha: Podpisujem na podporu arcibiskupa Oroscha a odvážnych kňazov brániacich náuku Cirkvi P. K.

Ďalšie komentáre na podporu arc. J. Oroscha: Podpisujem na podporu arcibiskupa Oroscha a odvážnych kňazov brániacich náuku Cirkvi P. K.

Komentár:
Pán morálny teológ sa zrovna morálne nevyjadril takto verejne. On, aby sa zapáčil naším liberálnym politikom, tak radšej bude kritizovať nevinného človeka – pána biskupa.
Pán morálny teológ má osobné kontakty s tými tzv. nevinnými mladými ľuďmi? Áno, je to strašné. Každá vražda je strašná. Samozrejme, že nesúhlasíme s vraždou, nech už ide o akéhokoľvek človeka.
Myslím, že pán morálny teológ by možno veľmi kriticky kázal o dvoch , ktorí žijú ako druh a družka, ale o dvoch mužoch….
Už sa obávam otvoriť KN, lebo neviem , čo tam nájdem. A kde on mal lásku, keď písal, že pán biskup nemal lásku? Pán morálny teológ radšej nech ide študovať školu život, nie liberalizmus.
Prečo píše, že Cirkev nesúhlasí s vyhlásením pána biskupa? A pán morálny teológ je celá Cirkev? Veď Cirkev sme aj my ostatní.
Počas pandémie boli zatvorené kostoly. A vtedy, kde bol pán morálny teológ? To sa robilo aj keď bol mor? V Trnave zobrali sochu panny Márie a vyšli do ulíc.
Pán biskup Orosch, sme s Vami. E. S.

Komentár: Podpisujem pretože si veľmi vážim Mons. Jana Oroscha ako obetavého spravodlivého a Bohu verného služobníka ktorý je mi veľkým vzorom vo viere a láske k blížnemu. Nesúhlasím s tým aby rôzne sprisahanecké skupiny išli zničiť nevinného. Bohu aj vám vďaka bratia a sestry za vašu podporu.
S úctivým pozdravom
E. R.

Komentár: S tým súhlasím!!! F. B.
Komentár: All for Ján /Orosch/ M. M.
Komentár: Podporujem postoj otca arcibiskupa. M. B.

Komentár: Nesúhlasím s útokom na mons. Oroscha a na Katolícku cirkev. A. B.
Komentár: Súhlasím zo starosťami normálneho bežného človeka a o to viac biskupa o obranu právd Kristovej cirkví , ktoré sú nemenné. F. Z.
Komentár: Som na strane pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. M. D.

Komentár: Podpisujem pretože: Neodporovať omylu znamená súhlasiť s ním a nebrániť pravdu znamená potláčať ju. (Pápež sv. Felix III) A. H.

Komentár: Podpisujem, pretože tak ako sa zneužila ohavná vražda dvoch ľudí na propagáciu LBGTI, tak sa aj interné vyhlásenie arcibiskupa zneužilo proti cirkvi. Reagoval hlavne na výrok, že boli nevinní. O našej vine rozhoduje jedine Boží súd, v tom nemá pravdu. Ospravedlnil sa. Neberme mu právo vyjadriť svoj názor interne. Je to mrzko, že niekto to zverejnil. A. Š.

Komentár: LGBT nech si doma robia čo chcú, ale vzbudzovať pohoršenie milostnými prejavmi na rôznych verejných akciách je za čiarou ! A. D.

alianciazanedelu.sk/archiv/12934