szuirad1

Decyzja papieża Franciszka odnośnie Mszy trydenckiej wywołuje jedynie ból i dalsze podziały w …

Papież Franciszek wydał motu proprio Traditionis custodes, którego celem jest ograniczenie celebrowania Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu …
szuirad1
Kan. 87.

§ 1.
Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub …More
Kan. 87.

§ 1.
Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy. youtube.com/watch?v=EeTDgN_g5xk