01:33
jamacor
33
Increase our faith. Gia tăng đức tin Các tông đồ đã hỏi Chúa Giêsu về việc gia tăng thêm đức tin cho các ngài. Thánh Josemaria cũng khuyên chúng ta làm như vậy, xin Chúa gia tăng thêm những thứ …More
Increase our faith.

Gia tăng đức tin

Các tông đồ đã hỏi Chúa Giêsu về việc gia tăng thêm đức tin cho các ngài. Thánh Josemaria cũng khuyên chúng ta làm như vậy, xin Chúa gia tăng thêm những thứ vượt quá khả năng của chúng ta như: đức tin, đức cậy và đức mến

CHỨNG THỰC21-06-2012
opusdei.org/…i-vn/video/increase-our-faith/

facebook

twitter