06:21
Evanjelizacia
675
† 1. sobota Veľkonočná oktáva - Neustály zápas. Stále aktuálne Božie slovo na každý deň tu: www.evanjelizacia.eu | 14.4.2012 | Mk 16, 9-15 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil …More
† 1. sobota Veľkonočná oktáva - Neustály zápas.

Stále aktuálne Božie slovo na každý deň tu: www.evanjelizacia.eu | 14.4.2012 | Mk 16, 9-15 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“