CÓRKA MARYI
111.2K

JEZUS: To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja obietnica

JESUS: This is My Book. My Word. My Promise

KSIĘGA PRAWDY

środa, 15 sierpnia 2012 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, rozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu – tym dniu, który wybrałem na wprowadzenie Mojej Księgi dla świata. Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej umiłowanej Matki, Królowej Niebios, Królowej ziemi, Matki Zbawienia.

To nie przypadek, że Księga Prawdy zostaje udostępniona w tym dniu, bo Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ta Księga ma pomóc ocalić dusze wszystkich ludzi. Moja Matka pełni ważną rolę w zbawieniu dusz. Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łaski i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Matka Najświętsza została wybrana przez Boga, aby Mi pomóc, Swojemu Synowi, w ostatecznym planie zbawienia. Jej rola w tym znaczącym czasie nie została zrozumiana. Urodziła Odkupiciela ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia dzięki swojej zgodzie, aby stać się Moją Matką. Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych i otrzymała Moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja się przygotowuję do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego niegodziwego planu zwiedzenia dzieci Bożych.

Księga Prawdy nie jest tylko księgą. To jest Moje święte Słowo, pierwsza część z wielu objawień dla nawrócenia świata. Choć mogło się wydawać, że bardzo trudno jest ją wydać, z powodu tak wielu przeszkód postawionych przed tobą, Moja córko, to zapewniam cię, że to Dzieło jest chronione z Nieba.

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja obietnica.

Kiedy powiedziałem, że przyjdę powtórnie, to miałem na myśli – że przyjdę powtórnie. Gdy przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, przygotowywał wcześniej Swoje dzieci przez proroków. Wielu słuchało. Wielu nie. Tak czy inaczej światu udało się później zrozumieć prawdę. Znali i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności, którą dała światu, żeby mógł otrzymać Dar Zbawienia Wiecznego.

To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz. Święte Słowo Boga jest przekazywane ludzkości przez te Orędzia, jako wielki Dar. Wielu będzie słuchać. Wielu nie będzie. Jedno jest pewne. Bardzo niewielu nie będzie o nim wiedziało. Albo przyjmą Moje Słowo, tak jak jest im teraz przekazywane, albo nie. Spełniam obietnicę Mojego Ojca.

Mój Ojciec obiecał światu, że otrzyma on w tym czasie Księgę Prawdy. Wielu przetrawi prawdę i ją przyjmie. Dla innych prawda będzie zbyt gorzka w smaku i uznają ją za kłamstwa. Niech wiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak i te proroctwa. Żaden człowiek, bez względu na to, jak bardzo będzie argumentował przeciwko Mojemu świętemu Słowu, nie powstrzyma ujawnienia prawdy światu.

Proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy spełniają się na waszych oczach. Żaden człowiek nie pojmuje pełnego znaczenia Księgi Apokalipsy, bo jej treść nie została jasno objawiona światu, jako że były to jedynie wskazówki. Teraz, gdy Ja, Baranek Boży, przychodzę, jak zostało to obiecane, aby otworzyć Pieczęcie, niewielu to przyjmie. Dlaczego?

Jeśli wierzycie we Mnie, to dlaczego zaprzeczacie prawdzie z tych Orędzi, kiedy jest wam przekazywana? Nieprzyjęcie danej wam prawdy o fałszywym proroku, antychryście i innych proroctw, spowoduje, że nie pozwolicie Mi pouczyć was co do zbawienia dusz.

Jedynie podążając za prawdą, możecie być bezpieczni. Pamiętajcie, że tylko prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan opanowuje ludzkość. Musicie nieustannie wołać do Mojej Matki, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, tak byście byli chronieni przed kłamstwami, których szatan użyje do zamknięcia was na prawdę Moich ostatnich świętych Słów danych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie w pokoju i miłości. Jednoczę was wszystkich w tym czasie, chroniąc was Moją Najdroższą Krwią. Raduję się z waszej odpowiedzi, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej wierze, że pomożecie Mi w tej szczególnej Misji.

Wasz Jezus

* * *

jezusdoludzkosci.pl/…1-00-to-jest-moja-ksiega-moje-slowo-moja-obietnica
CÓRKA MARYI