Clicks13
vi.news

Francis lại chơi

Sau buổi tiếp kiến chung ngày 1 tháng 9, Francis chơi gôn mini trong hội trường Đức Paul VI.

Điều này nhắc nhở người ủng hộ Vatican Rocco Palmo (Twitter.com, ngày 9 tháng 9) về một câu nói nổi tiếng của Hồng y Francis George ở Chicago (+2015), “Chúng ta vừa chứng kiến cái chết của văn hóa giáo sĩ.”

Hai tuần trước, vào ngày 18 tháng 8, Francis đã chơi bóng bàn. Trong thời gian còn lại trong ngày, ông ta chơi trò giáo hoàng.

#newsJmtydbulpk