Clicks849
JOhanka.1412
63
Byla Jana z Arku opravdu upalena? Historicka akta X.More
Byla Jana z Arku opravdu upalena?

Historicka akta X.
pšenka
..."Světlo ve tmách svítí a tmy ho nepřijaly"... 🥴
pšenka
Srdce plné Boží lásky pro celý dnešní den, všem, kteří o tuto Lásku stojí. 🤗
Samson1
aobubo
dobrou 🧐
aobubo
Má mysl je klidná a v pokoji,nemusíš mi neustále vnucovat svůj stereotyp.
Jistě že má Ježíš podmínky,ale my nejsme ti kdo určují zda je plníme správně podle sebe.
7 more comments from aobubo
aobubo
Ne ne ne,takto Ježíš nemluví.Ježíš hlavně mluví o tom,aby ho následovaly a co pro to mají dělat a dává příklady a varování pro koho je to těžké až nemožné pro svůj postoj v srdci.Ty říkáš úplně něco jiného.Počítat si můžeš co chceš,to není spásné,ale spíš matoucí.
aobubo
Přímé vyjádření námitky a nesouhlasu není projev nenávisti.
aobubo
Nedusím,docela mi je fajn a nechovám nenávist k nikomu a proč bych se měl svěřovat tobě,a to jako z čeho,když už se budu svěřovat ,tak Ježíši.
aobubo
Já nelžu,jen nechápeš co píšu.
aobubo
Vypadá to ,že jsi se ohodnotil na jedničku a tak máš za to že jsi vyvolený následovat Krista,ale Boží království je pro maličké,pro ty co to myslí z lásky,chudí duchem a jsou jako děti,co si o sobě nic víc než je zdrávo nenamýšlí.
aobubo
Nezklamal jsi,protože ja nepsal o podobenství o obranné válce.A Zároveň bych řekl,že se sám prozrazuješ,protože tady nejde o to jestli na to někdo má,jako v tvém případě jak o sebe smýšlíš,ale jestli prostě člověk následuje Krista,protože chce jít za Kristem.Žádná domýšlivost s počty,zda na to někdo má v následování Krista,to je jen pýcha Otto .
aobubo
Nemyslím si Otto, že když onemocníš , že jen nečinně přihlížíš, ale že se budeš snažit uzdravit.Kristus vyloženě nic nemluvil o obranné válce.Mluvil v podobenstvích, jako třeba se rychle usmířit dokud je protivníkovo vojsko
ještě daleko.Vražda a zabití je rozdíl.Každý se může zachovat tak, aby předešel boji.Ze skutečnosti ale víme, že zlo je nesmiřitelné ... a dělá vše proto i lstí tě nějak …More
Nemyslím si Otto, že když onemocníš , že jen nečinně přihlížíš, ale že se budeš snažit uzdravit.Kristus vyloženě nic nemluvil o obranné válce.Mluvil v podobenstvích, jako třeba se rychle usmířit dokud je protivníkovo vojsko
ještě daleko.Vražda a zabití je rozdíl.Každý se může zachovat tak, aby předešel boji.Ze skutečnosti ale víme, že zlo je nesmiřitelné ... a dělá vše proto i lstí tě nějak porazit, složit na kolena, aby jsi se mu klaněl.Pokud vím Izrael vždy bojoval s jinověrci, protože bylo napadáno.Víme z dějin, že mezi sebou vedly války křesťanské národy,jestli ale bojovaly za Boha nebo krále je nám vesměs známo, ale jestli vůle Boží byla, aby to vše nastalo, pro obnovení a znovuzrození národa už jistě ne.Nevíme přesně co a jak, a jen se dohaduje jak přátele Joba v jeho bolestech.Národy mají svobodnou volbu, kterou cestou se vydají, jestli k Bohu nebo k pohanství.Obrana je přirozený projev člověka.Bráníme se i Bohu, a jsme kolikrát pokořeni.Máme volné pole působnosti ke konání buď dobra či zla, to je na každém z nás.Válka jistě není dobrá, ale přesto je.Boží andělé také bojují pro Boží království.V absolutním pacifismu vidím lidskou humanitu, která je dokonalá a pravá jak řekl Marx bez Boha.Pravé lidství v Bohu bojuje o svůj život mírovou cestou, ale přesto jsou věznice a obrana mečem.Je rozdíl bojovat proti pohanům, kde je zapotřebí hůl nebo meč, ale mezi křesťany tak být nemá.A jak popisuje válku sv.Augustín, si myslím nikdo nehřeší, protože bojuje pro život nejen svůj, ale i potomků.
pšenka
Také přeji mikemu požehnaný celý příští týden! ✍️
pšenka
Potom z katolíků vyrůstají takoví polotovary jak tento:

@valent

nenávist s ním lomcuje.
One more comment from pšenka
pšenka
Jak to tak pročítám, tak mě napadá copak se ti kněží učí v semináři tolika let 🙄
asi to co předávají svým ovečkám.
Proto to tak vypadá.

Jak si zde zazněl postesk... Proč se důležité věci ve společenství neučí?
Samson1
Pokud jsem měl brannou povinnost, nikdo tě z povolávacího rozkazu neosvobodí. Osobně když je vojna dobrovolná , já už z důvodu, že jsem věřící , povolání vojáka bych s přesvědčení nepřijal. Jinak Bůh pro něco vyhladil lidi potopou, Sodomu a Gomoru a ty národy, které žily zvrhlý a zkažený život. Co se stalo s národy, které byly křesťanské a byly obsazeny muslimy, co se stalo třeba tu u nás v …More
Pokud jsem měl brannou povinnost, nikdo tě z povolávacího rozkazu neosvobodí. Osobně když je vojna dobrovolná , já už z důvodu, že jsem věřící , povolání vojáka bych s přesvědčení nepřijal. Jinak Bůh pro něco vyhladil lidi potopou, Sodomu a Gomoru a ty národy, které žily zvrhlý a zkažený život. Co se stalo s národy, které byly křesťanské a byly obsazeny muslimy, co se stalo třeba tu u nás v Čechách, když tu prošly dva ismy, jsme ateistickou zemí. Jinak Petr měl povolání k apoštolské službě a světská i duchovní moc, to jsou rozdíly. Ježíš uzdravil setníkova sluhu a to, že je voják mu nevyčítal a ani nerozmlouval. Nakonec i Pilát měl nad Pánem moc, protože mu byla dána shůry. Já ti chci otto jen říci, že pacifismus nesmíš nikomu vnucovat jako normu. Když tě tak Bůh vede v poznání a svědomí, je to osobně pro tebe, ale ne norma pro všechny. Právo na obranu je dané Bohem.
Irbis
Zapomínáš, že sv. Johanka byla právě důvodem k ukončení Stoleté války.

A stále čekáme, kdy začneš něco číst...
🧐
Samson1
otto v katechismu je, že obrana je oprávněná i před Bohem tak dej pokoj svým výplodům. To by musel mít i hřích David, který zabil Goliáše. Žijeme ve světě, ne v ráji.
Irbis
Ty se tu točíš neustále okolo zabíjení bližního. Nejprve dokaž, že sv. Johanka někoho zabila, jinak je to, jak už jsem psal, nactiutrhání světice.
A že tví Angličané ji lstí dostali na hranici, to je ok, viď. 😀
Irbis
Jistě, Angličané byli tak úchvatní katolíci, že Pannu Orleánskou zahrnovali těmi nejodpornějšími urážkami a posměchy.
🤦

Stále čekáme, kdy místo tlachání začneš něco číst.

P. S. Je zobrazována jako bojovnice, nikoho ale nezabila, pokud známo, ona sama se vůči mužům nedopustila žádného násilí. Byla v boji většinou jen nosičem korouhve
One more comment from Irbis
Irbis
Ke zjištění odpovědi, proč bylo Boží vůlí osvobodit Francii od nadvlády Anglie, se stačí podívat na následnou historii Francie po Stoleté válce.
Bylo to takové období, že zednáři ho museli ukončit Velkou francouzskou revolucí.

Bylo by dobré přestat Pánu Bohu říkat, co smí a co ne. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, že. Quis ut Deus?

-Sv. Johanka neměla od Pána příkaz k zabíjení, ale k osvobození.
More
Ke zjištění odpovědi, proč bylo Boží vůlí osvobodit Francii od nadvlády Anglie, se stačí podívat na následnou historii Francie po Stoleté válce.
Bylo to takové období, že zednáři ho museli ukončit Velkou francouzskou revolucí.

Bylo by dobré přestat Pánu Bohu říkat, co smí a co ne. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, že. Quis ut Deus?

-Sv. Johanka neměla od Pána příkaz k zabíjení, ale k osvobození.
- Ano, Johanka posílala několik dopisů Angličanům, aby opustili Francii.

Johanka byla vždy velice zbožné dítě, u zpovědi bývala i několikrát denně – farář v Domrémy byl její strýc z matčiny strany.
_____________
Dále pak papež mluvil o pravdě, která vyznívá ze svatořečení, a to sice, že postava Johanky z Arku je taková, o které se mluví s ohledem na nadpřirozeno. Zmiňuje také, že tímto krokem církev ukazuje svým dětem, jak je správné následovat Boží hlas, a proto vyzval všechny, zejména Francouze, k následování činů Johanky z Arku. Svůj projev zakončil modlitbou:
„Ó Pane Všemohoucí, který, abys zachránil Francii, jsi mluvil s Johankou a svým vlastním hlasem jí ukázal cestu vpřed, aby zastavila zlo, kterým byla její země zaplavena. Mluvíme dnes, a to nejen Francouzi, kteří se zde shromáždili, ale i ti, kteří jsou zde v duchu, nebo spíše všichni ti, kteří mají na srdci dobro Francie. Mluv, Pane, tvé slovo je požehnáním, které podporuje biskupy, aby zajistili skutečnou velikost národa, kteří přesvědčují všechny Francouze, jak je nezbytné následovat Boží hlas. A potom, co napodobovali Johanku z Arku, jim bylo umožněno, aby se zúčastnili dne ke slávě této hrdinky, před níž se skláníme a říkáme: Svatá Johanko z Arku, orodujte za nás! Svatá Johanko z Arku, modlete se za svou zemi!“81
pšenka
Ty okupante 😀 začni konečně okupovat svoji polovičku ať společně vejdete
do Božího království. Jste za sebe zodpovědni. 🤗

Požehnaný sedmý den v týdnu všem! 🙏
Samson1
Otto vláda Angličanů je od Boha v Anglii a nikoli ve Francii. Tam jsou okupanti. K Johance mluvil Bůh. 👍
Samson1
První lis sv Petra apoštola: 12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.
13 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci,
14 ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
15 Taková je přece Boží vůle, …
More
První lis sv Petra apoštola: 12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.
13 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci,
14 ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
15 Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
17 Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
18 Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.
aobubo
To by pak Samsone byla anarchie
Samson1
Otto jak bys mluvil, kdyby jsi měl povinnost vlády danou Bohem. Řídit a vést národ, přitom se Bohu zodpovídat. U Tebe by asi policisté prosili zločince, aby to nedělali. Musíš vycházet s toho, že i vláda je od Boha. Ne nadarmo nosí meč a je Boží služebnicí, jak to řekl apoštol Petr ve svých listech.
aobubo
Myslím, že je chápano nezabít mylně, spíše bych nezabit přirovnal nezavraždit, což je podstatně jiné.Zabít lze neúmyslně, třeba automobilem při nehodě, kdežto vraždění je úmyslné a nikdo asi neokecá vraždu .
Peter(skala)
Ale vieš ako to je, ked sa hovorí všeobecne a nie konkrétne, že potom si ľudia hadžu do jedneho vreca všetkých a všetko.

Preto sa treba pridržať faktov a konkrétnych slov, nie však takých "faktov" ako to vyznie u National geographic 🙄
Samson1
Jo otto ve Francii a nebo v Anglii a co dělali se zbraněmi ve Francii. ??? Svatá povinnost Francouzského krále byla chránit životy obyvatel Francie. Bůh vyměřil angličanům jejich území a Bůh i tak řídí národy dle práva, jak je psáno.
Peter(skala)
Má pravdu Svatý otec František, když říká, že Církev v dějinách selhala, když vedla války?

***

Hovoril konkrétne o tej francuzskej ?
Samson1
Otto já jsem četl Potopa II. Bylo to o boji Poláků proti Švédům, kteří jednak okupovali Polsko a vlastně ve jménu protestantské víry. Skončila jedna válka a na Polsko táhla jiná 80000 armáda. Jeden z vojáků se chtěl rozloučit z milou a Bůh mu zakřičel do svědomí: Tvé matce (vlasti) bodají meč do srdce a ty se chceš věnovat vlastním zájmům? Ježíš neslíbil, že evangeliem skončí války, hlad, …More
Otto já jsem četl Potopa II. Bylo to o boji Poláků proti Švédům, kteří jednak okupovali Polsko a vlastně ve jménu protestantské víry. Skončila jedna válka a na Polsko táhla jiná 80000 armáda. Jeden z vojáků se chtěl rozloučit z milou a Bůh mu zakřičel do svědomí: Tvé matce (vlasti) bodají meč do srdce a ty se chceš věnovat vlastním zájmům? Ježíš neslíbil, že evangeliem skončí války, hlad, zemětřesení a mor. Proto kdo mečem zachází, mečem musí sejít a to je též něco o obraně a agresi.
Peter(skala)
Otto a kým je uznávaný? Veriacimi katolíkmi? Ak áno, tak ktorými? ✍️
aobubo
tak to teda není
Peter(skala)
Oto..na tom udajnom spise by som si nezakladal - je otázne nakoľko je dôveryhodný 😲
Peter(skala)
To je len dojem, v skutočnosti tu ide o to, že "maličkí" - vyvolené osoby (chudobní, bezbranní, prenasledovaní, kňazi, proroci, kráľovia...) musia byť chránené i za cenu života, takže,či to bolo vo Francuzsku alebo v Jeruzaleme, vždy malo ísť o to, aby položili život za "maličkých"
aobubo
Možná nám Otto časem obviní Boha,že pobil prvorozené v Egyptě,že nechal utopit egyptskou armádu v moři,že při cestě izraelitů do zaslíbené země vedli války s okolními národy,apd.Možná odsoudí i obranu proti turkům u Vídně.

a tak dále... možné je všechno

Co se týče toho dopisu,tak ten je brán jako podvod :))
Peter(skala)
Problém angličanov bolo nie len to, že nechceli odísť z francuzskeho kráľovstva, ale že nechceli uznať Bohom vyvoleného kráľa. Podobne ako teraz nechcu uznať ani pápeža 🤬
Peter(skala)
Prosili, ale neodišli 😲
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Ked som porovnal kráľov pred n.l. a kráľov v našom letopočte, tak ani nie tak kvôli vojnám,ale kvôli Božiemu vyvoleniu:

bl. Holzhauser (17. stor.)

"Keď bude všetko v ruinách vojny, keď katolíci budú ťažko potláčaní zradnými bratmi vo viere a heretikmi, keď katolíckej cirkvi a jej služobníkom budú odopierané práva, monarchie budú zrušené a ich vládcovia povraždení, vtedy Ruka Všemohúceho …More
Ked som porovnal kráľov pred n.l. a kráľov v našom letopočte, tak ani nie tak kvôli vojnám,ale kvôli Božiemu vyvoleniu:

bl. Holzhauser (17. stor.)

"Keď bude všetko v ruinách vojny, keď katolíci budú ťažko potláčaní zradnými bratmi vo viere a heretikmi, keď katolíckej cirkvi a jej služobníkom budú odopierané práva, monarchie budú zrušené a ich vládcovia povraždení, vtedy Ruka Všemohúceho vykoná úžasnú zmenu, niečo zdanlivo nemožné ľudským chápaním. Povstane STATOČNÝ MONARCHA posvätený Bohom. Bude katolíkom a potomkom Luisa IX. a potomkom starovekej nemeckej cisárskej rodiny, narodený v exile. Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/proroctvo-bl-ho…
Peter(skala)
Prečo sa pýtaš? Ved si písal, že netvrdiš, žeby Boh žiadal od sv.Jany zabíjať
Peter(skala)
Otto.. a čo hovoríš na toto:

Boh vždy bojoval za svoj vyvolený národ, pokiaľ mu boli verní... avšak akonáhle mu boli neverní, ponechal ich v zajatí... to nastalo od doby posledného kráľa pred.n.l. avšak ked ľud opäť dospel k vernosti jedinému Bohu (Ježišovi kristovi) tak si opäť povolal kráľa

Ešte skôr ako sa narodila sv.Jana z Arku, francuzi síce mali Bohom ustanoveného kráľa, ale spreneverili…More
Otto.. a čo hovoríš na toto:

Boh vždy bojoval za svoj vyvolený národ, pokiaľ mu boli verní... avšak akonáhle mu boli neverní, ponechal ich v zajatí... to nastalo od doby posledného kráľa pred.n.l. avšak ked ľud opäť dospel k vernosti jedinému Bohu (Ježišovi kristovi) tak si opäť povolal kráľa

Ešte skôr ako sa narodila sv.Jana z Arku, francuzi síce mali Bohom ustanoveného kráľa, ale spreneverili sa Bohu tým,že uväznili vtedajšieho pápeža a za trest na nich (francuzov) poslal angličanov. Ked sa narodila sv.Jana, potom už pápež bol slobodný, ale angličania sa nechceli vzdať "koristi" (francuzskej zemi a kráľovstva) Preto Boh si vyvolil sv.Janu, aby dal jasne najavo, že Bohom vyvolený kráľ je francuzsky kráľ a preto sa maju stiahnuť.
aobubo
A učil Pán Ježíš hlásat kraviny typu Otta? neučil
aobubo
Svatost se u nikoho neuznává ,protože se dotyčnému odpouští hřích Otto,pleteš páté přes deváté.
Mike má asi pravdu,když říká ,že máš jehovistický přístup.
Máš plno otázek na které nejsi sám schopen odpovědí a tak sis vyrobil vlastní teze namísto toho,aby jsi se ptal Boha a nahlédl do faktů dějin a věřil Cirkvi.
Ty pochybuješ o každém kdo nějak projeví Boží vůli, pochybuješ o lidech co věří Bohu,…More
Svatost se u nikoho neuznává ,protože se dotyčnému odpouští hřích Otto,pleteš páté přes deváté.
Mike má asi pravdu,když říká ,že máš jehovistický přístup.
Máš plno otázek na které nejsi sám schopen odpovědí a tak sis vyrobil vlastní teze namísto toho,aby jsi se ptal Boha a nahlédl do faktů dějin a věřil Cirkvi.
Ty pochybuješ o každém kdo nějak projeví Boží vůli, pochybuješ o lidech co věří Bohu,jen ty jsi odborník,aspoň se za něj vydáváš a odporuješ sám zdravému rozumu.
Peter(skala)
Ototo: " Je snad Francie vyvolená země, že jí chtěl Bůh osvobodit od anglických křestanů?"

***

..si vystihol 👍 presne v tomto bol Boží plán výnimočný, že chcel ukazať na francuzskom kráľovi ako si ho vyvolil, podobne ako Dávida a nie Šaula.

Ved Boh povedal sv.Jane, o francuzskom kralovi, že si ho vyvolil. 😇
Peter(skala)
National geographic ?! 🥴 🤐

Rovno mohli napísať slobodomurári 🙄
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Prečo si myslíš, že Boh poslal sv.Janu zabíjať svojich blížnych? 😲 ✍️
Peter(skala)
Kto popiera dielo sv.Jany z Arku, popiera Božie dielo, pretože Boh a jeho anjeli i svätí (sv.Katarína) ju k tomu vyzývali... problém je že média často-krát jej dielo ukázali v nesprávnom svetle.

Arcibiskup Koschon a niektorí klerici popierali dielo Božie, žeby mala sv.Jana skutočné zjavenia Svätých... a preto ju odsudili 😡

Dnes aj ked je už vyhlasená za svätu, predsa sa najdu ľudia, ktorí jej …More
Kto popiera dielo sv.Jany z Arku, popiera Božie dielo, pretože Boh a jeho anjeli i svätí (sv.Katarína) ju k tomu vyzývali... problém je že média často-krát jej dielo ukázali v nesprávnom svetle.

Arcibiskup Koschon a niektorí klerici popierali dielo Božie, žeby mala sv.Jana skutočné zjavenia Svätých... a preto ju odsudili 😡

Dnes aj ked je už vyhlasená za svätu, predsa sa najdu ľudia, ktorí jej dielo odsudzuju, pretože neveria, že konala v sulade s vôľou Svätých, resp. že mala skutočné zjavenia Svätých... a napokon ju preto považuju za falošnu vizionarku.

V celých dejinách sveta a Cirkvi to bolo a je vždy o tom, že diela vznikaju na zaklade nejakej vízie. Avšak každé zmyšľanie sŕdc vyjde najavo pre rozhodnutie, ktoré vykonajú. Bud pre Božieho alebo falošného proroka.

Verím, že sv.Jana z Arku bola Božou prorokyňou 😇
www.zivotopisysvatych.sk/jana-z-arcu/
Irbis
No to snad... on ani neví, že když sv. Johanka vzala na sebe zbroj, válka už dávno zuřila.
Irbis
Dokaž o Johance z Arku, co pravíš.

ottovonzittau 20.6.2014 21:17:27
Ještě záhodnější by bylo, odhodit předsudky a stereotypy

- kam až zajdeš? Co odhodit stereotyp pravdy. Neměl bys také odhodit stereotyp pravdivosti evangelií a všech Božích věcí?
🤦
One more comment from Irbis
Irbis
Bylo by záhodno nejprve zjistit si pravdivá fakta, alespoň něco málo pravdivého, aby se člověk pak neproviňoval proti 8. přikázání Božímu, zvlášť když se jedná o světce a světice Boží
www.jana.czechian.net/sv-jana.htm

Jistě, nevěděl jsi to, tak ti odpouštíme.
Ale už to víckrát nedělej.