Clicks3

Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva!

Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja? [...] utan med förtryck och hårdhet fören I fram mot dem.More
Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja?
[...] utan med förtryck och hårdhet fören I fram mot dem.