Felix Staratschek
260

Strafrechtelijke klacht ingediend bij Internationaal Strafhof wegens schokkende maatregelen Corona - Oproep tot getuigenis over "vaccinatie

Persbericht
Strafrechtelijke klacht ingediend bij Internationaal Strafhof wegens schokkende maatregelen Corona - Oproep tot getuigenis over "vaccinatie

Onze Politiek Blog | 08.10.2021
Mensenrechtenactiviste (krachtens VN-resolutie 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafklacht voor bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wegens het gebruik van de shockdoctrine onder het voorwendsel van Corona. De aanklacht heeft betrekking op handelingen die de ernst van een misdrijf tegen de menselijkheid hebben bereikt (art. 7 Statuut van Rome). Burgers worden als onderdeel van een grootschalig en systematisch beleid geschaad door de misdrijven moord (lit. a), detentie of andere ernstige vrijheidsberoving in strijd met fundamentele regels van het internationaal recht (lit. e), foltering (lit. f), vervolging (lit. h) en andere onmenselijke daden van soortgelijke aard die opzettelijk groot leed of ernstig letsel aan het lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid berokkenen (lit. k). De schokmaatregelen dienen machts-, ideologische en winstbelangen van verschillende kringen die elkaar overlappen.

Intussen heeft de wereldwijde Corona-campagne talloze slachtoffers geëist van de zogenaamde "vaccinatie". Deze misdaad tegen de menselijkheid moet worden onderzocht en de schuldigen moeten ter verantwoording worden geroepen. U kunt hieraan bijdragen met uw getuigenis. De benadeelde kan door de klacht een gezicht en een stem krijgen en het leven van andere mensen, intussen ook dat van kinderen, redden.

Wij hebben de getuigenissen nodig met naam, adres, geboortedatum, handtekening en uitdrukkelijke toestemming om ze te gebruiken voor de strafklacht die bij het ICC zal worden ingediend wegens de misdaad tegen de menselijkheid door de schokmaatregelen van Corona.

De getuigenissen moeten worden geleid door de volgende vragen:
-Wanneer heeft u welk mRNA/DNA-preparaat ("vaccin") tegen Sars-CoV-2 van welk farmaceutisch bedrijf ontvangen?
-Welke ernstige en/of aanhoudende bijwerkingen had u die vóór de vaccinatie niet voorkwamen?
-Geef bewijs van deze gezondheidsproblemen met een attest van uw arts.
-Welke gevolgen hebben deze gezondheidsproblemen voor u gehad?
-Werd je onder druk gezet om de steek te nemen? Zo ja, wie heeft dit gedaan en op welke manier?
- In hoeverre bent u op de hoogte van het experimentele en genetisch manipulatieve karakter van het mRNA/DNA-preparaat?

De getuigenis moet in het Engels zijn. Gelieve het ondertekende document zo spoedig mogelijk te zenden aan

Sarah Luzia Hassel-Reusing
Mensenrechtenverdediger onder VN-resolutie 53/144
Thornerstr. 7
42283 Wuppertal (Duitsland)
unser-politikblog.blogspot.com/2021/10/strafrechtelijke-klacht-ingediend-bij.html