Martina Bohumila Lutherová
Pánu Bohu děkujme za tato varovná slova.
Pánu Bohu děkujme za tato varovná slova.
Platí pro všechny.
Pro mě je věda -veškerá - jen pokračováním spolupráce se satanem a jeho našeptávání-
"Budete Jako Bůh"
Stylita
Tak jsi to sdělila pomocí internetu. Kdo ho asi vymyslel? Pokud by jsi byla důsledná ve svém postoji, žiješ jako amišové. Zbavíš se auta, přestaneš používat elektřinu, o telefonu a počítači nemluvě.
wikipedia.org/wiki/Amišové
Martina Bohumila Lutherová
Jsem jen dítě doby, kterému dal Duch nahlédnout
do toho co je skutečností.
Že je to správné dosvědčí
následující události. Nic nebude....žádná věda...všichni
spadneme do toho co přeješ mě. Zakončení vědy -
všech vysokoškoláků kteří ji adorují - budou rádoby
mimozemšťané....čili zjevení démonů v těle. Proto
je povinností křesťanů zvyšovat svou duchovní kapacitu,
aby nebyly smeteni strachem …More
Jsem jen dítě doby, kterému dal Duch nahlédnout
do toho co je skutečností.
Že je to správné dosvědčí
následující události. Nic nebude....žádná věda...všichni
spadneme do toho co přeješ mě. Zakončení vědy -
všech vysokoškoláků kteří ji adorují - budou rádoby
mimozemšťané....čili zjevení démonů v těle. Proto
je povinností křesťanů zvyšovat svou duchovní kapacitu,
aby nebyly smeteni strachem spolu s démony....
Je mi líto....Poslední slovo Bude patřit Pánu Ježíši Kristu.
U.S.C.A.E.
presne to som chcel že sa sťažuje na vedu skrze vedecký vynález problém je scientizmus a pozitivizmus problém je dokonca tak starý ako zblúdenie Wiliama Ochama nie používanie rozumu už v genesis je o PODMANENÍ ZEME problém veda je modla je tu prítomný hlavne od osemnásteho storočia však aj nacisti aj komunisti si to zdôvodňovali vedecky ale Alessandro Volta bol pre zmenu františkánsky terciár

More
presne to som chcel že sa sťažuje na vedu skrze vedecký vynález problém je scientizmus a pozitivizmus problém je dokonca tak starý ako zblúdenie Wiliama Ochama nie používanie rozumu už v genesis je o PODMANENÍ ZEME problém veda je modla je tu prítomný hlavne od osemnásteho storočia však aj nacisti aj komunisti si to zdôvodňovali vedecky ale Alessandro Volta bol pre zmenu františkánsky terciár

svätý Maximilián Mária Kolbe nerozmnožoval časopisy zázračne ale na tlačiarňach
Martina Bohumila Lutherová
Podmani DUchem, ne vědou platalo.
U.S.C.A.E.
áno a duchom mal adam obrábať záhradu a ja že prácou ale prácou bez námahy veda je od slova vedieť a ja netvrdím že tam sa pýcha nevyskytuje ale áno a ako často
Stylita
Zakladatel genetiky otec Gregor Johann Mendel žijící v Brně se svou zahrádkou hrachů , otec Václav Prokop Diviš vynálezce hromosvodu, hvězdář otec Mikuláš Kopernik a mnozí další...
U.S.C.A.E.
ja by som ale mal brojiť proti univerzitnému vzdelaniu ako takému jasné že nie proti konceptu ako takému to ja len pre tieto dve mená Doctor Martin Luther a Majster čo je latinsky Magister Ján Hus až ma striaslo kto mohol dostať univerzitné tituly v dejinách 😊
U.S.C.A.E.
zasa tá nenávisť ani nie k vede ale vyššiemu vzdelaniu však to mal aj svätý Konštantín-Cyril a nie iba tie príklady heretikov ako sa nemusí kombinovať vzdelanosť a dobrota tak tak isto nevzdelanosť nie je synonymom dobroty danej osoby však Nikodém bol vzdelaný ako ináč by bol v najvyššom sanhedrine židovstva

a lúza čo kričala Ukrižuj, Ukrižuj Ho tá nebola dobrá len preto že nemala školy
Stylita
Dnes má svátek sv. Jan (Nepomuk) Neumann

Ioannes Nepomucenus Neumann
19. června, památka
Postavení: biskup CSsR
Úmrtí: 1860

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a působil s velikou horlivostí a obětavostí. Jeho …More
Dnes má svátek sv. Jan (Nepomuk) Neumann

Ioannes Nepomucenus Neumann
19. června, památka
Postavení: biskup CSsR
Úmrtí: 1860

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a působil s velikou horlivostí a obětavostí. Jeho první místo bylo blízko Niagarských vodopádů. V r. 1840 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a r. 1852 byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval kostely, katolické školy i kněžské semináře. Pracoval do vyčerpání všech svých sil. Raněn mrtvicí skonal při cestě městskou ulicí.

Narodil se 28. 3. 1811 v Prachaticích na Šumavě. Jeho otec, punčochář Filip, pocházel z Bavor z Německa a matka Anežka, rozená Lebejšová (Lepší), měla původ český. Jan po maturitě vstoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích, ač z něj otec chtěl mít lékaře. Mezi jeho zájmy v mládí patřila botanika a astronomie. V 21 letech přijal nižší svěcení a pak poslední rok teologie studoval v Praze, zároveň s cizími jazyky. Kněžské svěcení mu ale odložili na neurčito, prý proto, že v jeho diecézi byl nadměrný počet kněží.
Již dříve v něm vznikala touha po misijním působení za mořem a to možná podnítilo jeho zájem o jazyky, jejichž počet mimo rodného později vzrostl na osm. Když Jan četl v listech severoamerických misionářů, že potřebují pomoc nových spolupracovníků, jeho rozhodování netrvalo dlouho. V únoru 1836, kdy mu bylo necelých 25 let, zanechal čekání na vysvěcení a vycestoval do USA jako chudý klerik, bez prostředků a konkrétního cíle.
Biskup Jean Dubois ho přijal v New Yorku 2. 6. 1836 a ještě téhož měsíce 25. mu udělil kněžské svěcení. Po třech dnech byl hned vyslán hlásat evangelium k Niagarským vodopádům a zamířil do stanice Williamsville. Rychlost byla ovlivněna nedostatkem kněží.
Jan Neumann působil čtyři roky v oblasti měst Buffalo a Rochester. Protože ještě nebyly řádné komunikace, jezdil stovky kilometrů na koni, někde používal člun a dost často jen své nohy. Za roztroušenými sídlisky novousedlíků překonával neschůdné lesy i močály. Při svém působení se setkal s obětavými misionáři redemptoristického řádu, který v Itálii založil Alfons z Liguori, a vstoupil do něho 16. ledna, ve věku 28 let, prý i se svým bratrem Václavem. Ten za ním do Ameriky přijel, aby mu pomáhal v domácnosti i jako katecheta a kostelník.
O dva roky později, v r. 1844, se Jan Neumann stal superiorem řeholního domu v Pittsburgu a za další tři roky představeným redemptoristů na území Spojených států. Krom řádových odpovědných funkcí působil dál jako misionář. Organizoval život ve farnostech nových církevních obcí, budoval kostely, zakládal školy, různá sdružení a konal duchovní obnovy. Do Ameriky, zejména do Baltimore, v té době uvedl kongregaci Chudých školských sester Matky Boží, založenou M. Terezií Gerhardingerovou. Od r. 1851 vedl významnou redemptoristickou farnost sv. Alfonse v Baltimore. Tam obzvlášť vynikla jeho horlivost a ukázaly se jeho pastorační schopnosti.
Po smrti biskupa ve Filadelfii (ve státě Pensylvánia) byl baltimorským arcibiskupem navržen a Piem IX. potvrzen na jeho místo. Biskupské svěcení přijal o svých 41. narozeninách. Jako heslo si zvolil slova: "Utrpení Kristovo, posilni mě!" Za dva dny po svěcení převzal filadelfské biskupství o rozloze 40.000 km2 a s velkou pečlivostí se zaměřil na vizitace diecézních farností. Každoročně navštívil všechna větší místa, malá ob rok. Při každé vizitaci konal tří až čtyřdenní obnovu. Během svého osmiletého působení vybudoval 80 kostelů a v každém zavedl každoroční 40 hodinovou adorační pobožnost k uctění Nejsvětější svátosti oltářní. Bývala obvykle spojena s výročím posvěcení a s příležitostí k duchovní obnově. Eucharistická oběť byla středem jeho života a zdrojem i vrcholem hlásání evangelia, jak při jeho pozdějším svatořečení uvedl Pavel VI. Při Janově nástupu byly v diecézi jen dvě farní školy, on se postaral o otevření stovky dalších. Jan Neumann je proto také pokládán za spoluzakladatele a průkopníka amerického katolického školství. Napsal Malý a Velký katechismus. Během 30 let dosáhl jeden 38 a druhý 20 vydání.
Jan Neumann založil i kongregaci Sester františkánek z Glenn Riddle, aby vedly nemocnice a sirotčince, které vybudoval. Kongregace se zaměřovala vedle péče o nemocné také na mravně ohrožená děvčata a později se věnovala i vyučování. Biskup Jan si cenil práce všech členů různých řádů a mezi ty, které uchránil před zánikem, patří Oblátky Boží prozřetelnosti na pomoc barevnému obyvatelstvu.
Na podzim roku 1854 byl jako delegát amerických biskupů vyslán do Říma na slavnost vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Již od listopadu pobýval v římském redemptoristickém klášteře, kam přišel jako obyčejný řeholník. A konaje skutky pokání, pěšky navštěvoval jednotlivé basiliky. Osmého prosince se účastnil slavnosti mezi 140 biskupy a 53 kardinály. Za pobytu vykonal i audienci u papeže a vyřídil i úřední návštěvy. Při zpáteční cestě navštívil přes Vídeň i Prahu kde studoval, sestry Boromejky, jejichž představenou byla jeho sestra a na konci ledna přes České Budějovice rodné Prachatice. Ač chtěl přijet v tajnosti, vítaly jeho sáně zvony, hudba i slavnostní střelba. Obyvatelé poklekali do sněhu s prosbou o požehnání. Pak se, po 19 letech, doma opět objal se svým otcem a s nejmladší sestrou. Po týdnu se vracel přes Německo a Anglii do svého působiště v Americe.
Vděčný za všechny radostné dojmy z cesty se znovu s velkou horlivostí pustil do vyčerpávající práce, při níž mu po necelých pěti letech, 5. ledna, vypovědělo srdce na filadelfské ulici ve věku 48 let a necelých 10 měsíců. Jeho poslední modlitbou prý bylo Zdrávas Maria v rodné češtině. Blahořečen byl v roce 1963 a kanonizován 19. 6. 1977.
zdroj: catholica.cz/?id=2749
U.S.C.A.E.
Svätý apoštol JÚDA , podľa tela Pánov brat

Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Matka Božia bola totiž jeho tetka a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na …More
Svätý apoštol JÚDA , podľa tela Pánov brat

Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Matka Božia bola totiž jeho tetka a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na Turíce naplnila ho veľká horlivosť za učenie Ježišovo a za spásu duší. Mnoho prenasledovania a utrpenia vystál, keď hlásal evenjelium v Judei, Samarii, Idumei a v Mezopotámii. Konečne zašiel spolu so sv. apoštolom Šimonom až do Perzie. Na svojich apoštolských cestách obrátili mnohých na pravú vieru a robili veľa zázrakov. Tým vzbudili proti sebe hnev zaslepených pohanov. Tadeáša kyjakom zabili a Šimona prepílili. Telo svätého Tadeáša dostalo sa neskôr do Ríma a podnes sa uctieva v chráme svätého Petra. Pápež Pavol III. r. 1549 povolil plnomocné odpustky všetkým, čo v deň jeho sviatku navštívia jeho hrob.

greckokat-sabinov.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=437
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když už to chlubení musí být - ač to není k ničemu - přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tom člověku, že byl …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když už to chlubení musí být - ač to není k ničemu - přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tom člověku, že byl uchvácen do ráje - zdali byl v těle, či mimo tělo, to nevím, to ví Bůh - a že uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout. Tímto člověkem se budu chlubit; sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebudu nerozumný, protože budu mluvit pravdu. Ale nechám toho, aby mě někdo nepokládal za něco více, než co vidí, že jsem, anebo než co o mně slyší. Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil (do tváře). To proto, aby se mně nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: "Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti." Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti (a snáším to) pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
2Kor 12,1-10

Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.
Chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj!
Zl 34

Evangelium:
Mt 6,24-34
U.S.C.A.E.
ako kulantne sa svätý Apoštol Pavol vyhol tomu že tým uchváteným bol on sám 😊
Martina Bohumila Lutherová
Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil (do tváře). To proto, aby se mně nezmocňovala pýcha.....
"Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti."