07:51
Evanjelizacia
12.8K
† Veľkosť Ježišovho odpustenia. viac informácii sa dozviete tu: www.evanjelizacia.eu 20.9.2012 | štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 7, 36 - 50 Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol …More
† Veľkosť Ježišovho odpustenia.

viac informácii sa dozviete tu: www.evanjelizacia.eu
20.9.2012 | štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 7, 36 - 50 Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.
Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica."
Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať."
On odvetil: „Povedz, Učiteľ!"
„Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?"
Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil."
On mu povedal: „Správne usudzuješ."
Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu?
Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.
Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať.
Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela.
Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje."
A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené."
Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?"
On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!"