przeciwherezjom
Antypapież nie ma jak abdykować, bo nie ma z czego, błąd logiczny.