Clicks3K
Libor Halik
2

Ekonomický systém založený na úrocích je zlý

(foto: dodnes už několik let neprávem vězněný pravoslavný patriarcha jeruzalémský za to, že odmítl ustoupit homosexuálním duchovním)
11.2.2012 přednesl americký Slovák Rudolf Vaský tyto ZÁSADNÍ myšlenky. Současně se omlouvám za jeho někdy vulgární slova. Dle videa a přepisu z videa.
Ak ideme v histórii späť do roku 600 pred naším letopočtom , tak tam, čo sa stalo v Aténach.

Tam mali priamu demokraciu, tam nebol problém s priamou demokraciou.
Ale ( v ekonomike ) mali tam zavedení úrokový systém, úžernícky systém, teda ( ekonomický ) systém založený na úrokoch.

Ako výsledok toho systému, čo sa stalo v Aténskej spoločnosti ( bolo ) že sa vytvorila oligarchia ktorá požičiavala peniaze na úrok a ostatný upadli - postupne začali upadať do otroctva.
Teraz otázka je prečo úročený ( ekonomický ) systém vytvára otrokársku spoločnosť ? ( uvrhuje slobodných občanov do otroctva ? ).
Je to z veľmi jednoduchého dôvodu, a to je z toho dôvodu,že peniaze na platenie úrokov neexistujú.

Keď si Aténčan požičal 100 drachiem na 5% úrok alebo 1% . On tých požičaných 100 drachiem dal do obehu, ale ten 5% ( alebo iba 1% ) úrok, čiže 5 drachiem ( alebo 1 drachmu ) nikto do obehu nedá, tie jednoducho neexistujú.

Prečo to nezbadali okamžite Aténčania v antických časoch, bolo lebo nie jeden Aténčan si požičal peniaze, viacerí si požičiavali.
Keď si každý požičal po 100 drachiem a bolo ich tisíc ( zadĺžených ) no tak v tom obehu bolo 100 krát tisíc bolo 100 tisíc drachiem zlatých, len že keď každý požičal si na 5% úrok,to znamená tých tisíc drachiem ( oprava :100 tisíc drachiem ) aby sa mohlo splatiť 5% z tisíc ( oprava : zo 100 tisíc ) je 50, ( oprava : 5 tisíc ). Tam trebalo 5 tisíc drachiem naviac.

Ale týchto 5 tisíc drachiem neexistovalo ( v obehu Aténskej ekonomike ). tak čo sa stalo ?
Niektorý Aténčania boli schopní splatiť svoje úvery a tí sa mali dobre, ale zákonite prišlo na ďalších Aténčanov, ktorí už nemohli splatiť svoje úvery, preto že oni ( tí ktorím sa podarilo splatiť svoj dlh a s úrokom ) vybrali z obehu peniaze na platenie úrokov a už potom neboli ani peniaze na splatenie istiny .
aA toto sa nazýva kasínový efekt v ekonomike. ( pre kasínoví efekt v ekonomike pozri sem: www.scribd.com/…/Rudolf-Vasky-Tr… )

Výsledok bol čo ,?
00:19:50.000 No tak v ( antických ) Aténach mali zákony ktoré prijali ako, no proste to bola priama demokracia, tak všetci prijali ( zákon ), že ak si niekto neplatí dlhy tak potom on a celá rodina je predaný do otroctva.
No a čo sa stalo ?
Postupne takto slobodný Aténčania boli predávaný do otroctva.

Prečo ?
Nie preto že tam nebola priama demokracia, ale preto že tam bol finančný systém založený na úrokoch, vážený a milí.

00:20:13.804 Tak že toto, túto históriu by si mal ísť pán Chmelár pozrieť a nevykrúcať sa, neutekať predo mnou, a zistiť pravdu.

A pravda je že priama demokracia je bezpredmetná ( pre slobodu a blahobyt občanov ), ak máte finančný systém založený na úrokoch !

Idiot !
00:20:42.085 Rozumieš ?
Môžeš si strčiť do riti priamu demokraciu, keď ľudia budú žmýkaný úrokmi a nemôžu splácať ( svoje dlhy ) a budú bezdomovci.

Debil, debil, nekompetentný hlupáci !
Tak že takto vážený a milí.

Preto jedine ako sa dostať k slobode, je zaviesť finančný systém ktorí nezaťažuje peniaze úrokmi.
Pozrite čo sa dneska deje v Grécku. Tieto miliardy čo idú pre Grécko, myslíte si že to Gréci prejedli ?
Houby to sú úroky pre úžerníkov nie pre Grékov.

21.minúta a 29.sekunda.
00:21:25.052
Teraz otázka je či je možné ( dnes ) zaviesť bezúročnú ekonomiku.
Či to nie je nejaká fantazmagória, či to nie je nejaká utópia.
Vám poviem čo sa stalo v antických Aténach.
Tam už hrozila revolúcia.
Nie preto že nemali priamu demokraciu ale preto že postupne 00:22:01.474 sa slobodný občania stávali otroci tejto oligarchie ktorá mala pod kontrolou všetky peniaze a požičiavala.
Tam hrozila krvavá revolúcia, tak prišiel Solón, nie solúnsky bratia, ale Solón, to ( on je ) je úplne niečo iné, a on zaviedol bez úročnú ekonomiku.
Teda zakázal, on nezakázal úroky, ale zrušil predávanie do otroctva ľudí ktorí nemohli splácať dlhy a tak tiež zrušil všetky dlhy čo boli zaťažené na pôde.

Výsledok bol zlatý vek Atén, ktorí nám dal základ našej civilizácie, dal ( nám ) Platóna, Aristotela, Sokrata a týchto,tak že základ našej civilizácie je bezúročná ekonomika (antických Atén ).
23.minúta a 06 sekunda.
00:23:06.963 Ale čo sa stalo teraz po druhej svetovej vojne v Nemecku ?
Tam sa stalo niečo úžasné, tam sa stal hospodársky zázrak.
A ten hospodársky zázrak sa stal jednoduchou vecou, jednoduchým spôsobom.
Po porážke fašistov v roku 1945, Americká okupačná armáda vydala rozkaz ( okrem normálnych daní ešte aj ) 100% zdaňovať zisky a dividendy ak nešli na re-investície a 95% zdaňovať osobné príjmi nad 60 tisíc reisch mark .
Po výmene reisch mark za deutche mark to bolo 6 tisíc ( deutch mark ). Teda do 6 tisíc ste neplatili ( na ročný osobný príjem ) žiadne dane, ale keď ste mali ročný príjem nad 6 tisíc, ste už platili 95% ( daň ). to znamená keď Váš ročný príjem bol 6001 mariek, no tak z tej jednej marky ( ktorá presahovala váš nezdanení ( nezdaniteľný ) ročný prijem do 6 tisíc mariek ), ste zaplatili 95 fenigov a 5 fenigov ste si tej jednej marky nechali.

Prečo to spravili? Američania vedeli, že fašisti sa dostali k moci ako? 00:24:14.980 No tak že žmýkali zisky, úroky a dividendy no a s tími financovali, s tými sa zmocnili Národných Socialistov. 00:24:27.317 Nacisti neboli fašisti, naopak oni chceli týchto fašistov zlikvidovať. Len že ešte v roku 1934 si nevedeli ešte predstaviť, že by mohla existovať ekonomika kde by nikto nebohatol z úrokov, ziskov a dividendou. To si nevedeli predstaviť ( tak ako dnes). A oni to, nacisti to mali vo svojom programe, proste zrušiť zarábanie peňazí cez úroky, zisky a dividendy. To bol bod 11. programu ( NSDAP ).
No ale čo sa stalo, Hitlerovi povedali že to je blbosť a to je nezmysel, ...ako bez úroku, ako že bez ziskov? Ako to, to není možné bez ziskov prevádzkovať ekonomiku,...á to je blbosť. No tak čo ? Roehm ktorí to chcel zaviesť, jednoducho jeho zabili a Gottfrieda Federa uzemnili tím že ak nebude ticho tak aj on bude mŕtvy. Gottfried Feder potom zomrel v roku 1941. Tak že tu nebola zavedená ekonomika Národného Socializmu, preto že ( pre fašistov ) to bola blbosť.

00:25:40.627 To bola možno Božia prozreteľnosť, toto sa stalo asi Božou prozreteľnosťou že v roku 1945, potom rozkazom Americkej armády táto bezúročná ekonomika bola zavedená. ( Bola zavedená ) tím že zaviedli ( okrem normálnej dane ešte aj ) 100% zdaňovanie ziskov a dividendou ak neboli re-investované, všetci Nemci ( Nemecký podnikatelia ) sa museli správať ako Tomáš Baťa. Totiž to Tomáš Baťa robil presne to isté, bez toho že by mu niekto hrozil 100% , proste so 100% zdaňovaním. On keď vytvoril zisk, on si ho nedal do vačku, on ho re-investoval a tím rástol a sa rozvíjal po celom svete. A Nemecko prešlo na tento systém bezúročnej ekonomiky v roku 1948. Nemecko v roku 1948 nemalo žiadne zlato, nemalo nič, nemalo peniaze, všetko zlato bolo odvezené a pri tom v roku 1944 bol obnovený zlatý štandard. Tak Nemci začali tlačiť svoju deutch marku. Táto deutch marka nebola zameniteľná voľne, preto že to boli len papiere. To nebolo nič, to bolo len na vnútornú potrebu Nemecka. Na platenie za importy používali kredity z Marshallovho plánu. Tak že čo sa stalo? Pre seba si tlačili ( robili emisie ) aké koľ-vek množstvo peňazí potrebovali, tak nechýbali peniaze. Tieto peniaze šli do výroby, produkcie a stavebníctva a proste výroba dostala raketový odpich, ekonomika dostala raketový odpich, nastal tam najväčší rast, nezamestnanosť zmizla okamžite, tam museli doniesť 2 milióny Turk-ov aby tam mal kto robiť, proste nastal hospodársky zázrak. 27.minúta a 40.sekunda. Behom 7 rokov sa dostali späť na predvojnovú úroveň.

Teraz otázka je ( či ) je možné tento hospodársky zázrak zopakovať? A odpoveď je že absolútne.( sa dá zopakovať ). 00:27:59.141 A teraz je vlastne historická príležitosť zopakovať pre nás tento hospodársky zázrak. Ako? Jednoducho. Obnovením Česko-Slovenskej Federácie. Obnovíme Česko-Slovenskú Federáciu. A prečo obnovovať Česko-Slovenskú federáciu ? Preto, lebo Česi majú svoju českú korunu ktorú si môžu natlačiť ( emitovať ) v akých koľ-vek objemoch. My máme voľne zameniteľné Euro. Tak že čo urobíme ? Geniálnu vec. Čo urobili, presne to čo urobili v Nemecku. Presne to urobíme čo urobili Nemci po druhej svetovej vojne, len s tím rozdielom, že Nemci si tlačili ( emitovali ) vlastnú marku a na zahraničné platby ( za importy ) používali kredity z Marshallovho plánu – my si budeme tlačiť svoju Českú ( Federálnu ) korunu po celej Federácii platnú a na zahraničné platby ( za importy ) budeme používať Slovenské Euro. A zavedieme ( do ekonomiky ) presne ten istí režim čo bol ( v roku 1948 ) zavedený v Nemecku. Toto je historická príležitosť ktorú musíme spraviť aby sme naštartovali hospodársky zázrak. Nemecký hospodársky zázrak je už niečo overené, vyskúšané, je to funkčné a my to teraz ideme len zopakovať.

My nepotrebujeme žiadnych geniálnych výhercov Nobelových cien aby nám tu nejaké teórie predvádzali, naopak, nakopeme do riti všetkých ekonomických teoretikov a ideme robiť to čo sa už urobilo v Nemecku. 29.minúta a 30.sekunda. 00:29:30.855 Však my ( tu ) máme toľko potrieb napĺňať, tu je neuveriteľné množstvo potrieb a práca vzniká ako? No práca vzniká tak že napĺňame niekoho potreby.
Dneska sme na čo zameraný? No tak dneska sme zameraný na napĺňaní potrieb zahraničných výrobcov, zahraničných producentov, zahraničných podnikateľov. 00:29:53.207...poďte sem na Slovensko, my naplníme vašu potrebu, my naplníme...- ale choďte do piči z vašou potrebou ! Nech si ju strčia ( ich potrebu ) do riti, my nie sme zvedavý čo oni ( v zahraničí ) potrebujú! My sme zvedavý čo tento Národ potrebuje, čo Česko-Slovensko potrebuje a tu je všetko zruinované, my tu máme toľko potreby že tu nastane presne to čo sa stalo v Nemecku, kde budeme musieť doniesť, zo zahraničia, budeme musieť dávať pracovné povolenia aby tu mal kto robiť. Toľko je tu potrieb !
A peniaze si natlačíme vlastné ( Federálne ), presne, České koruny si natlačíme a hotovo, urobíme presne to čo v Nemecku !
Čo tuto ( potrebujeme ) zahraničných investorov ? Do riti zahraničných investorov pošleme, každého jedného ! Viete o tom že Nemecký hospodársky zázrak sa udial mimo zahraničných investorov, viete o tom ? 00:30:42.300 Viete o tom, že Nemecko ( aj keď ) dostalo kredity z Marshallovho plánu, ale malo zakázané branie si úročených pôžičiek zo MMF a Marshallov plán zakazoval úročené pôžičky zo Svetovej banky.
Prečo to zakázali ? Preto že vedeli tu hrozilo prevzatie ( celej ) Európy komunistami. Francúzsko už išlo padnúť komunistom, Grécko tam sa bojovalo s komunistami, Taliansko už hrozilo padnúť komunistom, preto museli zaviesť systém ktorí ozaj pozdvihne Európu a nie len proste nejaké zahraničné investície. Nemci nepýtali nikoho o zahraničné investície !

Tam mali všetko zbombardované, tam nikto neišiel,
...jaj viete čo ?
...tu máme fabriky zbombardované za korunu Vám ich dáme a poďte sem ich postaviť,
...prosím Vás postavte tie fabriky.

… a tu je firma Mercedes ( Mercedes-Benz ), má všetko zrovnané zo zemou,
… a,a,a...dáme Vám ( tú firmu ) za korunu, poďte prosím Vás,
… a,a,a … postavte tie fabriky.
A čo oceliarne Kruppové, to bolo všetko zrovnané zo zemou,
... za korunu ich dostanete, a,za 1 marku, za symbolickú marku ich dostanete a poďte to postaviť...

Nie, ( Nemci ) jebali na zahraničných investorov !
Čo urobili ?

Natlačili si peniaze a stavali svoje fabriky, natlačili si peniaze a stavali svoje domy, ( financovali ) svoju produkciu, svoju výrobu !

Oni sa nestarali čo potrebujú zahraničný investori
,...do piče s Vami zahraničný investori, nepotrebujeme Vás ani halier ( od Vás ).

Na obnovení Nemecka, na hospodárskom zázraku sa priame zahraničné investície nepodieľali ani desatinou percenta !
( Všetko sa udialo ) mimo zahraničných investícii.
Tak že Vážený nenechajte si nahovoriť keď Vám niekto povie:
...no toto nemôžeme spraviť,
… však zahraničný investori ujdú a my zomrieme od hladu,
… však tu kde budeme robiť?
...však kde budeme robiť,...kto nás zamestná ?
...však túto zahraničné firmy zatvoria všetky tieto ( podniky ) keď im dáme 100% zdaňovať zisky a dividendy ( ako v Nemecku po vojne ),
...no však kto tu bude ( podnikať ) nikto,
...( každý podnikateľ ) to všetko pozatvára !

Čo sa stalo v Nemecku, aj tam keď toto bolo zavedené toto 100% zdaňovanie ziskov a dividendou ktoré nešli na re-investície a 95% zdaňovanie osobných ( ročných príjmov nad 6 tisíc mariek ) nad určitú hranicu, tisíce Nemeckých podnikateľov čo mali poschovávané peniaze v týchto bankách, vo Švajčiarskych bankách, odišlo, áno oni odišli z Nemecka !

Len že čo sa stalo ?
Tím že oni odišli ktorí proste nechceli ( mať to 100%zdaňovanie ziskov a dividendou ktoré nešli na re-investície ), proste chceli zarábať ( cez ) zisky a dividendy v Amerike a v druhých štátoch, tím ( odchodom z Nemecka ) uvoľnili ( podnikateľský ) priestor pre ľudí ktorím ( ako Tomášovi Baťovi ) išlo o prácu.

Tak že ten človek ktorí chce pracovať je,
... murár bol a teraz nemal prácu.
Tak čo si zobral úver, kúpil miešačku, taligy, cement všetko čo proste potrebuje k stavaní domu a išiel stavať domy.
Jemu nevadilo, že keď vytvoril zisk ho re-investoval, preto že tím pádom jeho firma rástla, jemu nevadilo že mu tam 95% zdaňovali jeho osobný príjem nad 6 tisíc ( deutch mariek ), on si nedával nad 6 tisíc mariek ( roční plat viac ako 6 tisíc deutch mariek ), no a čo ?
Jeho firma rástla a mal zamestnanie ( bol úspešní podnikateľ a svoje dlhy ) vyplatil.

Tak že toto sa stane : 00:34:27.406 všetci hajzli čo chcú rýchlo zbohatnúť, čo chcú žmýkať tento národ odídu ( preč do piče ), presne ako v Nemecku ( po vojne odišli ) a tu ostanú taký ako Tomáš Baťa.

Tomáš Baťa sa rozrastal práve preto že re-investoval svoje zisky, nikto mu nepovedal že musí re-investovať svoje zisky, on to sám re-investoval ( bez toho aby mu niekto hrozil zo 100% zdaňovaním ne re-investovaných ziskov ).

Tomáš Baťa sa považoval za správcu svojich zamestnancov, správcu svojho podniku.
Ten ( jeho ) podnik bol pre zamestnancov a pre zákazníkov a on bol len správca.
On ( Tomáš Baťa ) si nedovolil zisk si strkať do vlastného vačku.
On ( Tomáš Baťa ) považoval zisk za krádež ak nebol re-investovaný !

Tak že týmito opatreniami ( po vojnového Nemeckého hospodárskeho zázraku ), zavedieme to,že v celej Česko-Slovenskej republike bude sa každý ( podnikateľ ) správať ako Tomáš Baťa.

Ze zdroje na ( johnybgood.thoughts.com/posts/komplet-video-a… ) jsem vybral to, co je dle mého názoru na přednášce hodnotné a nemělo by zapadnout. Na jiné věci mám jiný názor než Rudolf Vasky.
Public domain
Libor Halik
A tak nyní Monsanto (čili Rothschild) bude chtít ďábelsky vládnout v České republice skrze majitele Agrofertu a ministra financí, prodejného agenta STB Babiše. Babišův Agrofert vyrábí geneticky modifikované potraviny - jedy!
Samson1
Mike kdysi jsem se díval na propojení v ekonomické sféře a skoro všechny nadnárodní společnosti jsou prostě v rukách, které chce spíš křesťanství ničit, a jsou různě propojeny. Prostě tvůrci NWO mají našlápnutu a dlouho systematicky a vyrtrvale pracují.Že jsou mnozí infiltrovaní do vlád a mnohých vládních organizací, prostě tvoří zákony na míru né pro lidi, ale pro svůj účel a vyvolat ekonomickou…More
Mike kdysi jsem se díval na propojení v ekonomické sféře a skoro všechny nadnárodní společnosti jsou prostě v rukách, které chce spíš křesťanství ničit, a jsou různě propojeny. Prostě tvůrci NWO mají našlápnutu a dlouho systematicky a vyrtrvale pracují.Že jsou mnozí infiltrovaní do vlád a mnohých vládních organizací, prostě tvoří zákony na míru né pro lidi, ale pro svůj účel a vyvolat ekonomickou krizi je pro ně hračka. Mají všude své veliké zastoupení, vlastní banky, jsou v OSN, v MMF, SB, dokonce i v církvi. Tu může skutečně pomáhat jedině Bůh.
V tom tvém článku je, že křesťan nesmí upadnout do žádného extrému, antisemitismu, stejně musí držet odstup od těch, kdo Krista nepřijali. Sv. Pavel píše, že i oni dojdou poznání, Bůh sejme slepotu, až se naplní čas pohanů a ikdyž jsou nepřátelé evangelia, Bůh své povolání nemění. Holt Bůh řídí svět svými cestami a nikdo mu nemůže být rádcem.