pch24.pl

Nasz stosunek do Wszechmocy Bożej - PCh24.pl

Musi być w tym jakiś głęboki sens, że Pismo św. tak często podkreśla Wszechmoc Bożą i że Kościół św. prawie zawsze zaczyna swe modlitwy od zwrotu „…