Clicks21
lv.news

"Ekumēniskās mises Milānā bija gandrīz "zaimojošs akts"," saka kardināls Millers

20. janvārī Milānā notikušās ekumeniskās mises laikā sieviešu dzimtes Baptistu mācītājs lasīja evaņģēliju, sludināja, stāvēja aiz priestera iesvētīšanas laikā un izdalīja Komuniju – tas „gandrīz līdzinājās zaimojošanas aktam” (3. februāris).

Millers atzina, ka priesteru, bīskapu un kardinālu starpā "valda ignorance" par to, kas ir "Dieva vārda kalpi, kā arī viņi nezina doktrīnu".

Millers aicināja katoļus atstāt šādas "mises" vai publiski protestēt, lai veicnātu līdzīgu "misu iznīcināšanu".

Attēls: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsLjpjbctbsl