O jedności Kościoła – dossier

Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

Et alias oves hábeo, quae non sunt ex hoc ovíli, et illas oportet me addúcere, et vocem meam audient et fíent unus grex et unus pastor.

„…Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.
(J 10, 16)

Wyznajemy w Credo wraz z Kościołem: Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam – „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Jeden Kościół. Jedność jest nieutracalnym darem Jezusa Chrystusa dla Kościoła. Jedność jest nieutracalnym znamieniem Kościoła.

Podczas Mszy Świętej, w modlitwie przed Komunią Świętą, kapłan modli się:
Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas Deus per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.
– „Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom Swoim: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Swego i według woli Swojej racz go darzyć pokojem i utwierdzać w jedności. Który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen” (Mszał Rzymski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1963, Imprimatur, Kraków, dnia 22 VI 1963 r., † Karol Wojtyła, Biskup Wikariusz Kapitulny L. 128/63).

Przy okazji warto zauważyć problem (nie)poprawności tłumaczenia czasownika coadunáre. Cieszy fakt, że chociaż jeden z wykształconych kapłanów w Polsce podjął się zauważenia tego poważnego tematu – w trosce o prawdziwość tłumaczenia – zob. o. dr hab. Benedykt Huculak OFM, Słowo o Jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego TUTAJ→ (wyrozumiały Czytelnik wybaczy „literówki” i drobne nieścisłości w skopiowanym tekście).

Katolickie czyli prawdziwe nauczanie na temat jedności Kościoła zawarte jest w dokumentach Magisterium Kościoła i w świętej katolickiej liturgii. Chodzi, źródłowo rzecz ujmując, o treści zawarte w Bożym Objawieniu. Chodzi zatem o doktrynę pewną, zakorzenioną w Piśmie Świętym i Tradycji, której Kościół poprzez Urząd Nauczycielski przez całe wieki autorytatywnie nauczał.

Cierpliwie, wnikliwie, stopniowo i bez pośpiechu zapoznawajmy się z autentyczną katolicką nauką na temat jedności Kościoła. Poniższe linki dają nam dostęp do elementarnych treści w tym zakresie.

Uczynimy wielkie dobro, jeśli dołożymy starań, aby poniższe treści szeroko rozeszły się i dotarły do naszych Rodaków w Polsce i za granicą. To jest nauka pewna – katolicka. Niezbędna!

* Leon XIII, encyklika Satis cognitum, O jedności Kościoła, 29 czerwca 1896

tekst w języku polskim TUTAJ→

* Pius XI, encyklika Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii, 6 stycznia 1928

tekst w języku łacińskim TUTAJ→

tekst w języku polskim TUTAJ→

* O. dr hab. Benedykt Huculak OFM, Czy Kościół jest podzielony? Posoborowy ekumenizm a „Mortalium animos”, 21 kwietnia 2012

VIDEO TUTAJ→

CAŁY ARTYKUŁ CZYTAJMY TUTAJ→

- - -

źródło: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/o-jednosci-kosc…
.