06:12
Evanjelizacia
1.7K
† Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. pondelok - Ježiš je víťaz nad pokušiteľom. evanjelizacia.eu | 22.1.2012 | Mk 3, 22-30 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom" a: „…More
† Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. pondelok - Ježiš je víťaz nad pokušiteľom.

evanjelizacia.eu | 22.1.2012 | Mk 3, 22-30 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom" a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom." Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom."