Pierwsza sobota miesiąca

De Maria numquam satis
O Maryi nigdy dosyć

Objawienia fatimskie są prawdziwe. Zasługują zatem na to, aby je traktować poważnie. Jeśli mówi Matka Boża, która jest zatroskana o zbawienie każdego człowieka i o pokój na świecie, czy można ten głos zignorować, przemilczeć, pominąć?

Matka Boża nie zostawia nam modnych dzisiaj ogólnikowych i niezobowiązujących sformułowań typu „Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy”. Przeciwnie!
Wzywa nas do nawrócenia, do modlitwy i do pokuty.
Wzywa nas do codziennego odmawiania Różańca.
To jest głos poważny!

To jest głos będący wyrazem poważnego potraktowania słuchaczy, odbiorców – nas!

Istotnym elementem naglącego przesłania z Fatimy jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót podejmowane z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

A oto cztery warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:

1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.

2. Przyjąć Komunię Świętą w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.

3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych. Po każdej dziesiątce odmawiamy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”.

4. Przez piętnaście minut rozważać jedną lub więcej tajemnic różańcowych, ofiarując tę medytację w intencji wynagradzającej.

Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy: intencja wynagrodzenia za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

Więcej szczegółowych podstawowych informacji znajdziemy

TUTAJ

oraz

* materiały na stronie Sekretariatu Fatimskiego

* materiały do pobrania
.

Poważne potraktowanie naglącego wołania naszej Matki i Królowej będzie wyrazem naszej delikatnej miłości wobec Jej Niepokalanego Serca oraz troski o zbawienie naszych bliźnich i o pokój na świecie.
Odwagi! Ocalamy dusze od piekła. Prowadzimy dusze do Nieba. Wypraszamy światu drogocenny dar pokoju.

Budzimy się! Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników jeszcze nie rozpoczął praktyki pięciu pierwszych sobót, niechże zacznie już od tej soboty. Biegnijmy do spowiedzi. Spełnijmy starannie cztery warunki, o które prosi zatroskana o los nasz i całego świata nasza Matka i Królowa. To jest prośba serdeczna – próśba Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Sprawy pilne! Przekażmy dalej!

* * *

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.


* * *

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

* * *

całość: Sacerdos Hyacinthus.