Clicks1.4K
Anton Čulen
4

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydal reklamné vyhlásenie k očkovaniu. Inšpiroval sa našimi arcibiskupmi Babjakom, Boberom a Zvolenským, alebo oni ním? Akú mienku majú ostatní biskupi v Česku a na Morave? Otvorený list Michala Sebína prinášame v plnom znení.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydal reklamné vyhlásenie k očkovaniu. Inšpiroval sa našimi arcibiskupmi Babjakom, Boberom a Zvolenským, alebo oni ním? Akú mienku majú ostatní biskupi v Česku a na Morave? Otvorený list Michala Sebína prinášame v plnom znení.

Další osudová chyba: ČBK tu vyzývá k vakcinaci. Potraty, experimenty a propaganda nevadí. Kolaborace namísto spravedlnosti? V boji za nečisté zájmy. Otevřený dopis arcibiskupovi
Michal Semín přináší otevřený dopis předsedovi České biskupské konference, která, jak se zdá, se také rozhodla kolaborovat s globálním covidovým fašismem
22. listopadu obdržel olomoucký arcibiskup a současně předseda České biskupské konference Jan Graubner otevřený dopis, v němž mu prvních dvanáct signatářů vyjádřilo nesouhlas s jeho pastýřským listem, v němž vyzval věřící, aby se nechali očkovat proti nemoci COVID-19. Byli mezi nimi i čtyři doktoři medicíny, k nimž se později přidali i další lékaři a pracovníci ve zdravotnictví.

Patrně veřejně nejznámější odbornicí je MUDr. Soňa Peková, která jako první poukázala na umělý původ viru a svou odvahu veřejně čelit zvůli čím dál tím totalitnějšího covidistického režimu prokazuje dodnes.

Slovensko zakazuje sväté omše pár týždňov po návšteve pápeža Františka Biskupi sú veľmi roztrpčení, že katolícki politici nariadili zatvorenie kostolov

Do soboty 27. listopadu podepsalo otevřený dopis 565 věřících. Nejen arcibiskup Graubner, ale i jiní představitelé církve v naší vlasti, takových dopisů s tolika podpisy nedostávají každý den – pokud vůbec někdy – proto je poněkud zarážející, že za pět dní od jeho elektronického zaslání neobdrželi jeho signatáři od pana arcibiskupa jakoukoli odpověď.

Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,
ve svém prohlášení ze 17. 11. uvádíte: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“

Vzal jste před tím, než jste tuto výzvu napsal a zveřejnil, v úvahu i tyto skutečnosti?

1) Všechny u nás používané vakcíny proti COVID-19 mají vazbu na potratový průmysl, tedy – slovy Jana Pavla II. – na kulturu smrti. Buněčná linie HEK 293 (v případě vakcíny Janssen PER C6) získaná z ledviny potratem usmrceného dítěte slouží buď k jejich výrobě, kultivaci či testování. Nešlo přitom o jen tak „obyčejný“ potrat. Dítě muselo být dostatečně vyvinuté a muselo při odebrání biologického materiálu žít. Proto bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu. Tento usmrcený život však není jediný – k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí. Opravdu máme „z lásky k druhým“ přestat vnímat skutečnost, že na počátku řetězce končícího vpichem do naší paže stojí chladnokrevné vraždy?

2) Cítíte se být vázán stanoviskem Papežské rady pro život Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů z roku 2005, v němž se mimo jiné praví: „Je na věřících a občanech se správně formovaným svědomím, aby se postavili na odpor, například i formou výhrady svědomí, stále častějším útokům proti životu a „kultuře smrti“, jež za nimi stojí. Z tohoto hlediska používání vakcín, jejichž výroba je spojená s umělým potratem, představuje přinejmenším nepřímou vzdálenou pasivní materiální spoluúčast na potratu a přímou pasivní materiální spolupráci na jejich prodeji“…

Lékaři a otcové rodin mají navíc povinnost zvolit alternativní vakcíny (pokud existují) a vytvářet tlak na politické autority a zdravotnické systémy, aby se jiné, morálně nezávadné vakcíny staly dostupnými. Co se týče vakcín vyrobených s pomocí buněčných linií z lidských potracených plodů, pokud je to nevyhnutelné, mají se uchýlit k uplatnění výhrady svědomí“?

3) Vakcíny proti COVID-19 jsou jakožto produkty genetického inženýrství experimentální povahy. Na lidech nebyly dříve testovány, a proto nikdo neví, jaké vedlejší zdravotní účinky mohou, zvláště ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, mít. Kdo tvrdí opak, lže. Moralizující výzva k plošnému očkování tedy není ničím jiným než výzvou k podrobení se potenciálně nebezpečnému experimentu s nedozírnými důsledky. Jsme lidé, nikoli pokusní králíci!

4) Oficiální systémy evidující hlášené negativní účinky a úmrtí po vakcinaci (v USA VAERS a v Evropské unii EudraVigilance) jsou nám svědky, že jejich počet je dnes větší, než je součet negativních účinků všech ostatních vakcín a to za celou dobu jejich používání! Vyzýváte k vakcinaci i mladé ženy toužící po rodině, když i samotní výrobci vakcín výslovně přiznávají, že nemohou vyloučit komplikace při početí či v průběhu prenatálního vývoje dítěte? Všímáte si mimo jiné i bezprecedentního nárůstu zánětu srdečního svalu u mladých očkovaných mužů, včetně aktivních sportovců?

5) Proč si výrobci vakcín vyjednali u politických orgánů, nadnárodních i národních, indemnitu, tedy právní nepostižitelnost, pro případ vážných negativních účinků? Proč nejsou smlouvy mezi těmito firmami a státy, na rozdíl od jiných, veřejné?

6) COVID-19 je jistě, zvlášť pro rizikové skupiny, nepříjemnou nemocí, rozhodně se však nejedná o nemoc srovnatelnou se španělskou chřipkou či jinými infekčními chorobami s vysokou mírou smrtnosti. Dnes již víme, že je léčitelná a to i běžně dostupnými léky. Proč tedy ta čím dál tím agresivnější provakcinační kampaň směřující k nastolení režimu zdravotně-sociálního apartheidu?

7) Není pravda, že vakcinace představuje, jak tvrdí oficiální propaganda, TEČKU. Přestože nám bylo tvrzeno, že vakcína proti COVID-19 poskytuje dostatečnou imunitu před onemocněním i přenosem, není tomu tak. Mnozí imunologové a virologové také varují, že plošná vakcinace uprostřed epidemie pomůže vytvořit podstatně nakažlivější a letálnější mutace či varianty viru.

Svoji výzvu jste vydal v den, kdy si naše společnost připomínala výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to vhodná příležitost k tomu vyjádřit se kriticky na adresu nespravedlivých segregačních opatření vlády stavících „neotečkované“ na úroveň občanů druhé kategorie. Namísto toho jste morální autoritu církve, již reprezentujete, dal do služeb farmaceutického průmyslu a všech nečistých zájmů, které jsou na „boji proti neviditelnému nepříteli“ zainteresovány.

Považujeme to za velikou chybu a žádáme Vás, abyste ve světle výše uvedených skutečností svoje stanovisko přehodnotil.

alianciazanedelu.sk/archiv/10342
ekans
Libor Halik

1 věc udělal pozitivně, arcibiskup Graubner napsal: Pro povinné očkování nejsem. Tato 1 věta bude mít pozitivní vliv i na parlamentní politiky, uvidíte 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Augustin 19
Zapomněli tam zmínit Zj 13:16-18. I kdybych se mýlil v tom, že se jedná o znamení Šelmy, stojí to za to riskovat?
Caesar
Apostol covidovi?
Glockner ...
chce být kardinálem?