Posoborowe absurdy
Ludzie wypisujcie się z Narodowego Funduszu Zdrowia = FIKCJA Zdrowia