Unam Sanctam SK
Ďalší vynikajúci výklad časti Knihy zjavenia/Apokalypsy. Nech si ho prečíta hlavne heretik Libor Halik, ktorý si mýlil/mýli, čo sú vody v Zjv 17:15.

Libor Halik: "Vaši vůdcové z New Yorku 4425 Schneider Road, Fillmore, NY 1473, USA Bro. Michael Dimond and Bro. Peter Dimond, jejichž texty jsou překládány do slovenštiny pravdivě analyzují, odhalují hříchy ve Vatikánu za posledních 60 let. Avšak …More
Ďalší vynikajúci výklad časti Knihy zjavenia/Apokalypsy. Nech si ho prečíta hlavne heretik Libor Halik, ktorý si mýlil/mýli, čo sú vody v Zjv 17:15.

Libor Halik: "Vaši vůdcové z New Yorku 4425 Schneider Road, Fillmore, NY 1473, USA Bro. Michael Dimond and Bro. Peter Dimond, jejichž texty jsou překládány do slovenštiny pravdivě analyzují, odhalují hříchy ve Vatikánu za posledních 60 let. Avšak vyvozují mylné závěry, mylnou syntézu. Nevšimli si, že Babylon ze Zjevení ap. Jana 18,17-19 musí být u moře, což Řím není."
Zjavenie 18:17-18 – „A každý kormidelník a všetci, čo sa plavia na miesto, a námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč a volali, keď videli dym jeho požiaru...’“
Zjavenie 17:15 – „A povedal mi: ‘Vody, ktoré si videl, kde sedí neviestka, ľudia a zástupy a národy a jazyky.’“
Apokalypsa nás teda priamo informuje, že vody, na ktorých sedí babylonská neviestka, nie sú doslovnými vodami; lež predstavujú a symbolizujú ľudí a národy, ktorým Babylon predsedá počas odpadnutia na konci čias. Toto je podobné tomu, ako Ježiš Kristus svojim apoštolom povedal, že z nich urobí rybárov ľudí (Mt 4:19; Mk 1:17).

Presná poloha chrámu Božieho na konci čias

Tento článok je prepis k videu nižšie: Preukázali sme, že chrám Boží z proroctva z 2. listu Tesaloničanom 2:4 určite nie je židovský chrámom alebo …